Laudato si’-conferentie

 

Op 10 juni vond er een  Laudato si’-conferentie plaats. Deze conferentie was georganiseerd door de gemeenschappelijke werkgroep Laudato si’ van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen, in samenwerking met het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties en het Huis van Dominicus in Utrecht.

Doel van de conferentie was een breed scala aan katholieke en algemeen/christelijke organisaties te verenigen rond de inzet voor duurzaamheid in de lijn van Laudato si’. De inzet was enerzijds dat de organisaties op het gebied van duurzaamheid elkaar (beter) weten te vinden en hun activiteiten rond duurzaamheid hierdoor meer impact krijgen. Anderzijds was de inzet om de eigen visie van Laudato si’ op duurzaamheid als ‘zorg voor het gemeenschappelijk huis’ in het publieke domein duidelijker naar voren te brengen.

De inleidingen van deze conferentie zijn te zien en te beluisteren via de link:
https://www.youtube.com/watch?v=XCwEuUsk7Ow

Opening Mirjam Schuilenga, dagvoorzitter
Mirjam is consulent bij Stichting De KIM voor katholieke maatschappelijke activeringswerk in Flevoland, Utrecht en Gelderland

 

Welkom en intro Laudato si’ door mgr. Gerard de Korte
Mgr. De Korte is bisschop van Den Bosch

 

De inzet van de conferentie door Erik Borgman
Erik is lekendominicaan en hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg University

 

Het belang van een brede inzet voor duurzaamheid door Jeike Wallinga
Jeike is lector energietransitie aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle

Delen