KNR vraagt ‘corona-steun’ aan minister vanwege ernstige financiële problemen kloosters

Kloosterproducten

Onlangs heeft de voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), Dom Bernardus Peeters OCSO, een brief gestuurd naar Bas van ’t Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat, vanwege de ernstige financiële situatie bij een deel van de kloosters en abdijen in Nederland als gevolg van de coronacrisis.

De KNR-voorzitter wijst in zijn brief allereerst op het leed dat veroorzaakt is door het overlijden van veel medebroeders en -zusters. Van hen kon vaak geen of slechts in beperkte kring afscheid worden genomen. Daarnaast leiden de maatregelen ook tot financiële problemen.

 

“Naast dit persoonlijke leed zijn er ernstige financiële problemen ontstaan bij een deel van onze leden zoals ook in verschillende sectoren in de samenleving waarvoor dan ook terecht compensatieregelingen zijn getroffen. Door de coronamaatregelen zijn gastenverblijven, abdijwinkels en proeflokalen gesloten maar ook andere activiteiten moesten worden afgelast. Doordat de werkzaamheden veelal door eigen broeders en zusters of vrijwilligers worden verricht komen de religieuze instituten niet in aanmerking voor de compensatieregelingen vanuit de overheid.”

Voor veel van deze kloosters en abdijen zijn de inkomsten uit gastenverblijven en verkoop van producten van wezenlijk belang om in het levensonderhoud van de broeders en zusters te kunnen voorzien. De voorzitter vraagt de minister daarom om te kijken of er ook voor deze kloosters en abdijen een regeling te treffen is.

Lees de volledige brief aan de minister.

 

Delen