Kerstwens Bestuur en Medewerkers KNR

Kerstwens KNR 2021

God voor ons uit

 

God, gij zijt altijd groter

dan wij durven verwachten:

gij doet nieuwe en ongehoorde dingen.

Als om ons heen een wereld ineenstort,

brengt gij uw nieuwe schepping tot stand.

 

Maak ons aandachtig

voor uw werkzaamheid in deze tijd,

dat wij niet blijven staan

bij wat voorbij is

en u niet zoeken waar gij niet zijt.

 

Ga voor ons uit,

Gij die onze toekomst zijt.

Laat ons nieuwe wegen zoeken

en met elkander stand houden

in alle onzekerheid.

Maar geef ons de zekerheid

dat ook vandaag uw kracht werkzaam is

en dat gij voortdurend de wereld vernieuwt

door Christus onze heer

 

Frans Cromphout sj

Van Allerheiligen tot Kerstmis

Kerstwens KNR 2021

 

Delen