Kerstwens

 

Een nieuw begin

Toen de wereld woest en ledig was,
maakte de Eeuwige een begin…

Toen Gods volk in uitzichtloze slavernij zat,
maakte de Redder een nieuw begin…

Toen Zijn geliefde mensen in ballingschap gevoerd waren,
maakte de Almachtige een nieuw begin…

Toen de Stad van God en heel het land bezet was en onderdrukt,
maakte de Levende een nieuw begin…

Elk jaar vieren wij uitbundig dat God met ons en voor ons
een nieuw begin maakt, juist in uitzichtloze situaties.

Kerstmis is bij uitstek het feest van de hoop,
omdat geen oorlog, onrecht of armoede de Kwetsbare tegenhoudt.

Wereldwijd vieren mensen Kerstmis en dat is op zich al hoopvol,
want blijkbaar verlangt een ieder naar vrede en het goede leven.

Door ons die deze herinnering levend houden, beleven en delen,
wordt deze hoop steeds weer een levende, concrete werkelijkheid.

Hoopvolle mensen treden samen de onzekere toekomst tegemoet
op de weg die de Allerhoogste Zelf als mens met ons begonnen is.

Om stil van te worden,

om méé te beginnen

luisteren     aandachtig

ontvangen     open

leren         niet-weten

vieren        dankbaar

dienen      van harte

leven         voor-goed

 

ZALIG KERSTMIS EN EEN GOED, GEZEGEND NIEUW JAAR!

Mede namens de andere Bestuursleden en alle Medewerkers van de KNR,

Pater Mark-Robin Hoogland C.P., voorzitter

 

Delen