Kardinaal Braz d’Aviz roept religieuzen op tot deelname aan synodaal proces

logo synode 2021 - 2023

2 februari is de Dag van het Godgewijde leven. Ter gelegenheid hiervan schreven kardinaal João Braz de Aviz en aartsbisschop José Rodríguez Carballo ofm, prefect en secretaris van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven(CIVCSVA) in Rome een brief aan alle religieuzen. In deze brief roepen alle religieuzen op tot deelname aan de Synode 2021 -2023. Ze staan stil bij het tweede woord uit het motto van de Synode: participatio – deelname.

Ze citeren daar bij paus Franciscus uit zijn brief aan het bisdom Rome van 18 september 2021: “Niemand mag van deze reis worden uitgesloten of zich uitgesloten voelen. Niemand moet denken ‘het zijn mijn zaken niet’. Allen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een dynamiek van wederzijds luisteren die zich op alle niveaus van de Kerk afspeelt en waarbij het hele volk van God betrokken is”

Deel uitmaken van een gemeenschappelijk project

De Synode is volgens de schrijvers “in de eerste plaats een reis die elke gemeenschap van geroepenen uitdaagt. Deze weg is de zichtbare uitdrukking van een door liefde gekenmerkte gemeenschap. Het is een beeld van de goddelijke gemeenschap vol van al haar goedheid en schoonheid. De reis is bedoeld om nieuwe inspiratie te ontvangen om de uitdagingen van vandaag concreet aan te gaan. Als wij naar onze roeping kijken, kunnen wij opnieuw de vreugde ontdekken deel te nemen aan een groot plan van God waarvoor andere broeders en zusters vóór en mét ons hun leven hebben gegeven”  Ze wijzen er daarbij op dat het gevoel van saamhorigheid, dat er was bij het begin van onze roeping, misschien nieuw leven ingeblazen kan worden door dit synodaal proces. In de loop van de tijd kan het ‘wij’ soms vervangen worden door de kracht van het ‘ik’.   “Het eerste aspect van participatio – deelname wordt gezien in het erbij horen: ik kan niet deelnemen als mijn ‘ik’ ‘alles’ is en ik mijzelf niet herken als deel van een gemeenschappelijk project. Het kan niet slagen als ik niet de overtuiging heb dat lichaam en leden bij elkaar horen om te leven en dat ‘eenheid altijd boven conflict gaat!’ (Paus Franciscus, Audiëntie 19 juni 2013)”

Luisteren

Belangrijke vragen die de religieuzen zich moeten stellen is naar wie zij daadwerkelijk luisteren en waarom. Het is belangrijk voor een gemeenschap dat er naar iedereen geluisterd wordt. Luisteren en ruimte geven aan de ander ins ons leven, hem of haar serieus nemen met wat voor hem of haar belangrijk is.

De kardinaal en de aartsbisschop roepen de religieuzen op zich in te zetten voor deze reis van de hele Kerk. “Wij hoeven onze problemen en kwetsuren niet te verbergen om de overtuiging vast te houden dat wij goed kunnen ontvangen en geven. “Het godgewijde leven komt in de Kerk ter wereld, het groeit daar en kan alleen evangelische vruchten dragen binnen de Kerk, in de levende gemeenschap van het gelovige volk van God’. (Paus Franciscus, 11 december 2021).”

Verantwoordelijkheid

Religieuzen hebben daarin ook een verantwoordelijkheid. Zij mogen niet afwezig zijn, schrijven ze verder. “Wij mogen niet verdwijnen tussen al die anderen; des te meer met de oproep om een synodale Kerk te worden! Al eerder wisten we dat synodaliteit in onszelf begint: door een mentaliteitsverandering, door een persoonlijke bekering, in het klooster en de gemeenschap, thuis, op het werk, in onze werken, zodat ons apostolaat en onze zending kunnen doorgaan.”

En deze verantwoordelijkheid heeft niet alleen betrekking op de organisatie en het functioneren van de Kerk, “maar ook op haar wezen, op de gemeenschap en op haar uiteindelijke betekenis: de missionaire droom om allen de hand te reiken, om voor allen te zorgen, om het mogelijk te maken te ervaren dat wij allen broeders en zusters zijn, dat wij een gemeenschappelijk leven hebben en een geschiedenis die altijd heilsgeschiedenis is.”

Lees de hele brief bij gelegenheid van dag van het Godgewijde leven 2022

 

 

Delen