Kapittel Dominicanen kiest laatste provinciaal bestuur

René Dinklo is herkozen als provinciaal van de Nederlandse dominicanen

René Dinklo was voor het eerst gekozen op 13 maart 2013 en heeft er twee termijnen opzitten, het maximum.
Maar vanwege de bijzondere omstandigheid dat de Nederlandse provincie te klein is geworden en zal gaan fuseren met de Belgische broeders, mocht hij opnieuw gekozen worden.
Hij zal zijn functie in ieder geval tot de formele fusie, naar verwachting halverwege 2022, blijven bekleden.

Het bestuur bestaat uit:
Pater René Dinklo
Broeder Jozef Essing
Broeder Leo Oosterveen
Broeder Richard Steenvoorde
Broeder Michael-Dominique Magielse
Broeder Stefan Mangnus

 

Meer informatie: www.dominicanen.nl 

Delen