Kapittel Dominicanessen van de H. Catharina van Siena herkiest bestuur

Het Algemeen Kapittel van de Dominicanessen van de H. Catharina van Siena, dat plaatsvond in juni 2022, heeft zuster Regina Plat herkozen als Algemeen Overste en de zusters Liduina Groenewegen en Pauline Haverkamp als raadsleden. Daarnaast is pater René Dinklo OP in het bestuur opgenomen als assistent.

De Dominicanessen zijn bezig met de herbestemming van het klooster in Voorschoten, huize Bijdorp. Bij die herbestemming wordt de plaatselijke gemeenschap nadrukkelijk betrokken. Om dit proces af te maken, is bestuurlijke continuïteit van belang. Zuster Regina had haar maximale bestuurstermijn voltooid, maar het kapittel besloot haar te postuleren. Deze postulatie is door de H. Stoel toegelaten. Het dicasterie heeft ook de benoeming van pater Dinklo goedgekeurd.

 

Delen