Ieders inbreng welkom voor tweede fase Synode 2022 – 2024

Op 27 oktober jl. presenteerde het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome het werkdocument voor de tweede, continentale fase van het synodaal proces. Dit wordt ook wel de grootste katholieke volksraadpleging ooit genoemd . Het document is een samenvatting van alle rapporten die de afgelopen maanden vanuit de hele wereld naar het Vaticaan zijn gestuurd. De titel van het document luidt ‘Vergroot de ruimte in uw tent’, naar Jesaja 54,2.

Er is nu ook een Nederlandse vertaling van dit document beschikbaar.  Het secretariaat van de synode publiceerde deze vertaling recent op haar website.

Meepraten over de toekomst van de kerk

Het werkdocument voedt de gesprekken die katholieken wereldwijd de komende maanden voeren ter voorbereiding op de bisschoppensynode in oktober 2023 en oktober 2024. Opnieuw worden alle katholieken uitgenodigd om mee te bidden, te denken en te praten op de weg naar een synodale, oftewel een luisterende Kerk. Alle nieuwe input wordt gebruikt voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024.

Daarom organiseren het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en  het bisdom van ’s-Hertogenbosch op 7 december een webinar met als titel “Hoopvol op weg naar een synodale kerk”. De avond start met een vesperviering in de kathedrale basiliek Sint Jan. Het webinar begint meteen inleiding van prof. Myriam Wijlens, consultor van het secretariaat van de synode over het nieuwe werkdocument. Daarna, volgen reacties vanuit verschillende perspectieven. Lucas Brinkhuis als jongere; Shirleni Blanken vanuit een migrantengemeenschap; zuster Pascale Fourmentin o.c.s.o. vanuit de religieuzen; en mgr. Gerard de Korte bisschop van Den Bosch. Jos Moons s.j. zal ten slotte enkele conclusies formuleren. Kijkers kunnen via whatsapp meepraten en vragen stellen.

Vragenlijst

Middels een korte  vragenlijst  kan iedereen vanuit zijn of haar parochie, gemeenschap, groep of individueel mee denken en input geven aan het vervolg van de synode. De vragenlijst is te vinden op de websites van de drie organisaties en kan ingeleverd worden tot 31 december. Aan de hand van alle antwoorden stellen de organisatoren een document op voor de Nederlandse delegatie die in februari 2023 in Praag deelneemt aan het gesprek van de Europese bisschoppen over de continentale fase van het synodaal proces.

De vespers en het webinar zijn te volgen via de websites van de drie organisaties: www.unkv.onlinewww.knr.nlwww.bisdomdenbosch.nl of via www.webinarhoopvolopweg.nl. Opgave vooraf is niet nodig. De livestream van het webinar blijft op deze sites beschikbaar om terug te kijken.

Het vragenformulier.

Delen