Inzet religieuzen voor Oekraïne

Franciscaanse broeder in Oekraïne
Een van de franciscaanse broeders in Oekraïne. Foto: minderbroeders franciscanen.nl

Overal is massale steun te zien voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, zowel hier in Nederland als in buurlanden en in Oekraïne zelf. Ook de religieuzen geven op allerlei manier steun

Opvang van vluchtelingen in kloosters

Van verschillende religieuze gemeenschappen krijgt de KNR bericht dat zij bezig zijn met voorbereidingen voor de opvang van vluchtelingen. Bijvoorbeeld bij park Glorieux in Eindhoven , waar o.a. de zusters van Barmhartigheid Ronse en de broeders van O.L. Vrouw van Lourdes wonen. Directeur Smolders stuurde ons daarover onderstaand bericht:
“Wij zijn bezig om zo’n 25 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Moeders met kinderen vooral. We hadden 10 net verbouwde studio’s die we voor dit doel hebben ingezet. Er wordt massaal geholpen door medewerkers, bewoners, de Oekraïnse kerk en diverse hulporganisaties van het Rode Kruis. Tot speelgoed cadeau. Natuurlijk is dit soort hulp iets wat volledig past bij de religieuzen en bij ons. Als ik zie wat een positieve energie hierdoor vrijkomt, dan zou ik iedereen op willen roepen om hiermee te beginnen.”

In verschillende plaatsen hebben gemeentes ook contact gezocht met instituten zelf. Naast Park Glorieux zullen er ook Oekraïnse vluchtelingen worden opgevangen bij het Liobaklooster in Egmond, Missiezusters van het Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel, Chemin Neuf in Oosterhout en in het moederhuis van de Franciscanessen van Veghel, die zelf eerder deze week (tijdelijk) naar Wijbosch zijn verhuisd. Ook twee kloosters van de Franciscanen in Vlaanderen vangen vluchtelingen op.

In een brief aan de Hogere Oversten deed de KNR vandaag een beroep op andere kloosters om te bekijken wat mogelijkheden voor eventuele opvang bij hen zijn.

Donaties

Naast het bieden van onderdak aan vluchtelingen, is er veel behoefte aan voedsel, water, medicatie en kleding op plekken in Oekraïne zelf en bij de opvang in buurlanden als Polen. Via o.a. acties van Giro555 en de extra kerkcollecte afgelopen weekend voor de Bisschoppelijke Vastenactie en Kerk in Nood is daarvoor al het nodige geld op gehaald. Verschillende internationale ordes en congregaties hebben leden in Oekraïne en/of Polen. Vanuit Nederland probeert men daarmee zoveel mogelijk contact te onderhouden en hen financieel te ondersteunen. Donaties zijn uiteraard van harte welkom.

We noemen hieronder enkele voorbeelden:

  • De Redemptoristen hebben kloosters in diverse plaatsen in Oekraïne waar ze mensen opvangen. Redemptoristen en partners in missie delen ook voedsel en basismiddelen uit aan de mensen die vele uren in wachtrijen bij de grensovergangen staan Het algemeen bestuur probeert zo goed mogelijke contact te onderhouden. Via De provincie Wenen/München maakt regelmatig geld over naar de Oekraïne. Via hen komen donaties direct bij de redemptoristen ter plekke aan. Meer informatie
  • De Franciscanen hebben medebroeders in Oekraïne die hulp en steun verlenen aan mensen in de regio. De generaal overste stuurde een brief en roept op te ondersteuning. Hulp gaat via het generaal bestuur. Zie: Help Oekraïne via onze broeders – Minderbroeders Franciscanen
  • Er zijn verschillende communiteiten van dominicanen en dominicanessen in Oekraïne, die zich inzetten voor hulp aan de lokale bevolking en helpen bij evacuaties. Bijvoorbeeld kinderweeshuis Sint Martinus de Porres in Fastiv, 75 km ten zuidwesten van Kiev, dat sinds vele jaren ondersteund wordt door het Dominicanenklooster. Dit weeshuis organiseert nu voedsel en evacuaties voor vluchtelingen uit Kiev en het zuiden en oosten van het land.  Meer over Huize Sint Martinus de Porres in Fastiv
  • De Jezuïeten zijn in diverse landen (Oekraïne, Polen, Roemenië, Hongarije) actief in de opvang van vluchtelingen en ontheemden via de Jesuit Refugee Service: Supporting Refugees from Ukraine – JRS
  • De Salesianen van Don Bosco zijn ook actief in Oekraïne en omliggende landen en helpen bij de opvang. Meer informatie en mogelijkheden om te doneren: Salesiaanse wereld steunt Oekraïne, ook jij kan helpen · Don Bosco Vlaanderen & Nederland
   Dit zijn een aantal voorbeelden. Ook andere ordes en congregaties hebben wellicht directe contacten en projecten in Oekraïne en buurlanden.

Gebed

Naast directe opvang en het doneren van geld, bieden religieuzen ruimte voor aan mensen die even stil willen staan en bidden voor Oekraïne. Op verschillende plaatsen stellen kloostergemeenschappen hun kerken en kapellen open voor gebed.
Enkele voorbeelden:

   • De dominicanenkerk Zwolle leeft mee met de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Daarom heeft zij één van haar kapellen, de Kapel van de Moeder van Smarten, verlicht in de kleuren van de Oekraïense vlag en biedt zij kerkgangers de gelegenheid om te bidden voor de oorlogsslachtoffers. De kerk is geopend van maandag tot en zaterdag van 13.30 uur tot 16.30 uur.
   • In Klooster Wittem waar dagelijks vele honderden mensen binnenlopen kan men voor het altaar een speciaal kaarsje opsteken en een gebed bidden. Dit gebed, gemaakt door p. Henk Erinkveld, wordt ook in andere parochies van het dekenaat gebruikt. Er wordt ook een mooi filmpje van de ‘Zandtovenaar’ getoond met het Onze Vader in het Oekraïens.

Gebed van de bisschoppen

De Nederlandse bisschoppen en de KNR sloten aan bij de oproep tot een dag van vasten en gebed tijdens Aswoensdag. De bisschoppen publiceerden daarbij een gebed met daarbij de oproep dit blijvend te bidden zolang als nodig.

Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:
dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld,
dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen, dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

Oproep Raad van Kerken

Tot slot van alle berichtgeving rond Oekraïne willen we u wijzen op de brief van de Nederlandse Raad van Kerken die deze week is gepubliceerd. Hierin worden alle kerken, ook de Russische, opgeroepen de oorlog te veroordelen. Lees de brief

Delen