Webinar ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk’

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Bisdom Den Bosch organiseren opnieuw een webinar in het Synodaal proces. Het vindt plaats op 7 december van 19.00 u. tot 21.00 uur. Het heeft als titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk’. Voorafgaand aan het webinar worden om 19.00 uur de vespers gebeden in de kathedrale basiliek van Sint Jan in Den Bosch waarin bisschop De Korte zal voorgaan.

Open, eerlijk en herkenbaar

Op 27 oktober jl. heeft het secretariaat van de bisschoppensynode in Rome het werkdocument voor de tweede, continentale fase van het synodaal proces gepresenteerd. Het is door een internationale werkgroep opgesteld aan de hand van alle ontvangen verslagen vanuit de hele wereld. Het werkdocument benoemt open en eerlijk tal van herkenbare thema’s. Het verlangen naar een ‘luisterende, barmhartige en warme kerk’ vanuit Nederland klinkt ook door in de reacties vanuit alle andere delen van de wereld. Het document kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’, naar Jesaja 54,2.

Uitnodiging tot meepraten

Het werkdocument zal de gesprekken voeden die de komende maanden door katholieken wereldwijd worden gevoerd ter voorbereiding op de bisschoppensynode in oktober 2023 en oktober 2024. Zij worden opnieuw uitgenodigd om mee te bidden, te denken en te praten op de weg naar een synodale Kerk. Alle nieuwe input wordt gebruikt bij het opstellen van het Instrumentum Laboris, het werkdocument voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024.

Inleiding door prof. dr. Myriam Wijlens

Om 19.30 u. start het webinar met een inleiding van prof. dr. Myriam Wijlens. Zij is lid van het secretariaat van de bisschoppensynode en zal het werkdocument toelichten. Vier sprekers reageren inhoudelijk, elk vanuit een eigen perspectief: Lucas Brinkhuis als jongere; Shirleni Blanken vanuit een migrantengemeenschap; zuster Pascale Fourmentin o.c.s.o. vanuit de religieuzen; en mgr. Gerard de Korte bisschop van Den Bosch. Jos Moons s.j. zal ten slotte enkele conclusies formuleren. Laetitia van der Lans modereert het webinar.

Ieder die wil meedenken en meepraten over een synodale Kerk is van harte welkom om deel te nemen.

Deelname is mogelijk via de websites van de drie organisaties, dus ook via deze website. Opgave vooraf is niet nodig. De livestream van het webinar blijft op deze sites beschikbaar om terug te kijken.

Documenten

Het werkdocument kan worden gedownload via: op de speciale synodewebsite van het Vaticaan

Nederlandse vertaling van het werkdocument

Website bisdom Den Bosch

Website Netwerk Katholieke Vrouwen

Poster webinar Hoopvol op weg naar een synodale kerk

Delen