Bestuur KNR herkozen

Zuster Mary Ringnalda fdnsc
Zuster Mary Ringnalda

Tijdens de Algemene Vergadering van de KNR op 4 november is een deel van het zittende Bestuur, waaronder voorzitter en vice-voorzitter, herkozen. Zuster Mary Ringnalda fdnsc trad af. Na twee termijnen was zij niet meer herkiesbaar.

Zowel voorzitter abt Bernardus Peeters als vice-voorzitter zuster Monica Raassen waren aftredend en zijn beiden herkozen voor een tweede termijn in deze functies. Daarnaast is ook zuster Sara Böhmer herkozen als penningmeester en zuster Ancilla Martens als lid. Samen met de  overige drie bestuursleden, broeder Bram Hommel, pater Mark-Robin Hoogland en zuster Melina Polo, vormen zij de komende jaren het Bestuur van de KNR. Omdat er geen nieuwe kandidaat is gevonden voor de opvolging van zuster Mary, zal het Bestuur voortaan uit zeven leden bestaan. Dat is statutair ook mogelijk.

Afscheid zuster Mary Ringnalda

Voorzitter Bernardus Peeters dankte zuster Mary Ringnalda voor haar jarenlange inzet voor de religieuzen en de KNR. Ze was ruim acht jaar lid van het Bestuur, waarvan een aantal jaren vice-voorzitter. Daarnaast was zij actief in de commissies  AMA en CMBR. Met haar enorme bestuurservaring, ook als generaal overste van haar eigen congregatie Dochters van O.L.Vrouw van het H. Hart, had ze een goede en wijze inbreng in de vergaderingen. Haar warme betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor zowel de medewerkers als de ander bestuursleden, zullen zeker gemist worden.

 

Delen