Heiligverklaring Titus Brandsma op 15 mei

Titus Brandsma

De Nederlandse Karmeliet Titus Brandsma zal op zondag 15 mei a.s. worden heiligverklaard. Dat werd vandaag, vrijdag 4 maart bekend gemaakt door paus Franciscus. Hij deed dat tijdens het constitorie (de kardinalenvergadering) waarin het besluit tot zijn heiligverklaring werd bekrachtigd.
Eind vorig jaar stemde de paus al in met het voorstel van de bisschoppen en kardinalen van de Vaticaanse Congregatie voor de heiligverklaring. Hij erkende toen een wonder dat wordt toegeschreven aan Titus Brandsma. De Amerikaanse pater Michael Driscoll genas in 2004 van kanker nadat hij tot Titus had gebeden.

Verzet

Titus Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in het dorpje Oegeklooster in Friesland. Op 17-jarige leeftijd trad hij in bij de Orde der Karmelieten. Na zijn studies filosofie in Rome werd hij in 1923 hij hoogleraar filosofie en geschiedenis der Nederlandse mystiek aan de pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. Daarnaast ontwikkelde hij zich als journalist en bestuurder van verschillende culturele instellingen. Al vroeg waarschuwde hij in zijn teksten voor het gevaar van het opkomende nazisme in Duitsland. In 1941 stelde aartsbisschop De Jong van Utrecht hem aan  om de belangen van het katholiek middelbaar onderwijs en de katholieke pers te verdedigen. Hij stelde richtlijnen op waarin het katholieke tijdschriften verboden werd advertenties van de NSB te plaatsen.

In 1942 werd Titus door de nazi’s gearresteerd en gevangengezet in Scheveningen. Later werd hij naar Dachau getransporteerd waar hij uiteindelijk is  omgebracht. Tijdens zijn gevangenschap hield hij een strak werk- en gebedsleven aan. Ook bood hij troost aan vele medegevangenen. Titus Brandsma stond bekend als een zeer beminnelijke, moedige man. Hij stierf als martelaar, omdat hij streed voor het Evangelie en voor de vrijheid van de Kerk, zo getuigden tijdgenoten bij zijn zaligverklaringsproces. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem in 1985 zalig.

Charles de Foucauld

Titus Brandsma is niet de enige die heiligverklaard wordt op 15 mei.  O.a. ook Charles de Foucauld wordt op deze dag heiligverklaard. Deze Franse priester, trappistenmonnik en kluizenaar werd op 15 september 1858 in Straatsburg geboren en kende een vrij en ongebonden leven, totdat hij als militair als straf naar Algiers gestuurd werd. Hij raakte er erg onder de indruk van het geloof en de vroomheid van de moslims. Terug in Parijs schreef hij een groot reisverslag. Daarna ging een zoektocht van start naar de wortels van zijn geloof, dat hij al lang vaarwel had gezegd. In 1887, op zijn 28ste, werd hij na een tocht door het Atlasgebied door abbé Huvelin bekeerd. In 1890 werd hij trappist en ging in een heel arme abdij in Syrië wonen. Ondanks het sobere leven vond hij dat het ideaal van armoede daar nog te weinig vorm kreeg. Daarop werd hij knecht bij de clarissen in Nazareth. In 1901 werd hij in Frankrijk tot priester gewijd.

Leven bij de Toearegs

In 1905 vestigde hij zich in Tamanrasset, in het Hoggargebergte in het zuiden van Algerije. Hij woonde bij de Toearegs, leerde hun taal en won hun vertrouwen. De laatste 11 jaar van zijn leven woonde hij in een eenvoudige lemen hut, ver van de beschaving. Op 1 december 1916 namen Toearegs hem gevangen met de bedoeling losgeld voor hem te vragen. Een van zijn jonge bewakers raakte evenwel in paniek en schoot Charles dood. Hij was nooit uit op de bekering van de Toearegs of andere woestijnbewoners, zijn doel was aanwezig zijn en te leven met de armsten en op die manier een ‘universele broeder’ van allen te zijn. Paus Franciscus noemt hem daarom ook in zijn laatste encycliek Fratelli Tutti die gaat over broederschap. Later zijn verschillende congregaties, zoals de Kleine Zusters van Jezus, geïnspireerd door zijn leven.

Op 28 mei organiseren de Kleine Zusters van Jezus uit Amsterdam samen met de Sant ‘Egidiogemeenschap  in de Mozes en Aäronkerk  een speciale viering ter gelegenheid van de heiligeverklaring van Charles de Foucauld. Meer informatie volgt op deze website.

Meer over Titus Brandsma

 

 

Delen