Voorbeelden van Groene kloosters

Bram Hommel in tuin

Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de periode van de Schepping. In 2015 riep Paus Franciscus 1 september voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse ‘Werelddag van gebed voor de zorg voor de schepping’. 4 oktober is de feestdag van Sint Franciscus, de heilige voor wie zorg voor de schepping van groot belang was. Gedurende de hele periode tussen deze twee belangrijke data zullen kerken en gelovigen extra stil staan bij de zorg voor de aarde.

Groene kloosters

Zorg voor de schepping is voor veel religieuzen een belangrijk aandachtspunten. Op verschillende manieren proberen de zusters en broeders in hun dagelijkse leven deze zorg voor de aarde en haar bewoners zo goed mogelijk vorm te geven. In de de eerste helft van 2021 verscheen er in het Katholiek Nieuwsblad een serie artikelen over Groene Kloosters in Nederland. Verhalen over hoe kloostergemeenschappen proberen zorg voor de Schepping vorm te geven in het dagelijks leven. Dat kan zijn door het aanplanten van een voedselbos en vegetarisch te eten. Het kan door het verduurzamen van het (soms oude en monumentale) gebouw door isolatie en zonnepanelen. Maar ook door niet altijd te gaan voor het hoogste rendement, maar juist duurzaam en eerlijk te beleggen. Aan het woord komen o.a. abt Denis Hendrickx, de Benedictinessen in Oosterhout, de Mill Hillpaters uit Oosterbeek en de Ssps-zusters uit Amsterdam.

De serie is komt voort uit een onderzoek naar groene gemeenschappen. Theoloog Elisabeth Hense van de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoekt dit jaar wat gemeenschappen van religieuzen, zoals  kloosters, op het gebied van groen en duurzaamheid doen. Eerder deed zij onderzoek naar groene parochies. Ook daarover verschenen inspirerende verhalen. Deze zijn te leven op www.ru.nl/groeneparochies

Lees de verhalen over de Groene Kloosters

 

 

Zie ook: Materiaal voor de periode van de Schepping

Delen