Talitha Kum, het internationale netwerk van religieuzen tegen mensenhandel groeit

Cover jaarrapport 2021 Talitha KUm

Talitha Kum, het internationale netwerk van vrouwelijke religieuzen die zich inzetten in de strijd tegen de mensenhandel, heeft het voorbije jaar naar eigen zeggen ruim 250.000 mensen gered van mensenhandelaars of belet dat zij in de mensenhandel zouden terechtkomen. Dit staat te lezen in het jaarrapport over 2021 dat onlangs werd gepresenteerd.

Het netwerk is vandaag de dag actief in 92 landen verbonden 55 regionale netwerken. In het afgelopen jaar kwamen er vijf nieuwe netwerken bij in Zambia, Ecuador, Bangladesh, Vietnam en Egypte. De organisatie kan rekenen op  6.039 medewerkers die op elk continent actief de mensenhandel bestrijden. Zij staan onder meer in voor opvang, advies en juridische bijstand. Ook preventie en voorlichting vormen een belangrijk onderdeel van het werk. Naast een groei van het aantal netwerken, is ook een groei te zien van het aantal slachtoffers en familieleden die zich nu inzetten voor preventie en opvang.

Zuster Abby Avelino, directeur van de Aziatische sectie van Talitha Kum, stelt dat de inzet van het netwerk het afgelopen jaar fel werd gehinderd door de coronapandemie en politieke conflicten zoals die in Myanmar, Sri Lanka en Pakistan.

Netwerk van zusters

Het netwerk werd in 2009 opgericht door de Internationale Unie van Vrouwelijke Religieuzen. Zusters die actief waren in de eerstelijnsopvang van de meest kwetsbaren stelden dat zij almaar vaker in contact kwamen met slachtoffers van de gedwongen prostitutie, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. De naam is ontleend aan de Aramese woorden waarmee Jezus in het Marcusevangelie (5, 41) het stervenszieke dochtertje van Jaïrus, een van de leiders van de synagoge, genas: Meisje, ik zeg je, sta op! Inmiddels zijn er 792 ordes en congregaties betrokken bij het werk van Talitha Kum. Het overgrote deel daarvan zijn vrouwen (91,8%)

Call tot Action

In 2021 presenteerde Talitha Kum de Call to Action. Het document is bedoeld voor zusters, religieuze leiders en alle andere mensen van goede wil die zich willen inzetten tegen mensenhandel. Het bevat informatie die kan bijdragen aan meer bewustwording en het herkennen van signalen van mensenhandel en uitbuiting in de eigen omgeving. De komende tijd zal het document in veel meer talen beschikbaar komen.

Vorig jaar kwam ook het netwerk van de Talitha Kum Youth Ambassadors van de grond. Dit is een netwerk van jongeren die na een training met de zusters in hun eigen regio meewerken en bijdragen aan preventie en voorlichting over mensenhandel onder leeftijdsgenoten.

Lees het jaarverslag (Engels)

Meer over Talitha Kum

 

 

 

Delen