Gespreksvragen over Religieus leven vandaag

Gesprekskaart Broeder, zuster wie ben je?

In 2021 is het jaarthema “Religieus Leven vandaag. Broeder, zuster wie ben je?” De KNR vraagt religieuzen zich te bezinnen op hun identiteit als religieuzen. Daartoe stelt de KNR hen de vraag hoe zij vandaag hun religieus zijn beleven. Waar gaat het hen als zuster, als broeder wezenlijk om in hun religieus leven?

Vanuit die beleving hoopt de KNR lijnen te ontdekken voor de beschrijving van een theologie van het religieuze leven zoals die nu concreet gestalte krijgt. Dus niet als iets formeels en theoretisch, maar vertrekkend vanuit de geleefde spiritualiteit van de broeders en zusters.

De KNR heeft  hiervoor gekozen omdat we om ons heen veel belangstelling en waardering zien voor spiritualiteit en zingeving vanuit religieuze bronnen. Er ontstaan allerlei nieuwe vormen die zich spiegelen aan aspecten van het religieuze leven. Initiatieven en bewegingen die zich monastiek noemen, stadsklooster of religieuze gemeenschap. Dat roept de vraag op hoe het ‘klassieke’ religieuze leven zich verhoudt tot deze nieuwe vormen. Tegelijk bestaat de indruk dat er onder de religieuzen zelf grote verschillen zijn in wat zij persoonlijk als essentieel ervaren. Ook daarom is uitwisseling hierover zinvol.

Gespreksvragen

Om het gesprek over de vraag wat religieus leven vandaag nu eigenlijk is, op gang te brengen, heeft de KNR een kaart met gespreksvragen gemaakt. Daarmee nodigen we de religieuzen in Nederland uit om aan de hand deze vragen in hun communiteiten in gesprek te gaan. De kaart kan ook gebruikt worden om persoonlijk te reflecteren over wat zij als pater, broeder of zuster zelf zien t de kern van hun religieuze leven.
De gesprekskaart is toegestuurd aan de religieuze instituten en is hier te downloaden.

Korte beschouwingen

Naast deze gespreksvragen vroeg de werkgroep jaarthema een aantal religieuzen om een korte beschouwing op de vraag ‘Broeder, zuster wie ben je?’  Deze beschouwingen zijn te lezen in de KNR-bulletins en hier op de website onder portretten.

Delen