Zes projecten genomineerd voor KNR-Waarderingsprijs

Bronzen beeldje KNR Waarderingsrpijs
De winnaar van de KNR Waarderingsprijs ontvangt naast een geldbedrag dit bronzen beeldj. Het is gemaakt door pater Math van Kampen ofm conv

Zes projecten zijn genomineerd voor de KNR-Waarderingsprijs. Deze prijs wordt eens in de twee jaar namens de religieuzen uitgereikt aan een initiatief dat waarderen en waarin zij zich herkennen. Met deze KNR-Waarderingsprijs willen de religieuzen projecten bekronen en stimuleren, die passen bij  het werk van de religieuzen zelf deden op het gebied van zorg, onderwijs en spiritualiteit. Vanwege corona is de prijs in 2020 niet uitgereikt, maar is dit uitgesteld naar november 2021.  De prijs van 2021, een geldbedrag van € 5.000,– en een bronzen beeldje,  is bestemd voor een project of initiatief dat zich in het brede gebied van onderwijs/vorming op bijzondere wijze inzet voor het overbruggen van verschillen.

We zien in onze samenleving een groeiende ongelijkheid en polarisatie. Mensen lijken steeds meer tegenover elkaar te komen staan. Er sprake van ‘wij-zij’ denken. Gelukkig zijn er ook mensen die zich inzetten om deze verschillen te overbruggen en mensen dichter bij elkaar te brengen. Deze bruggenbouwers willen de Nederlandse religieuzen belonen met de KNR-Waarderingsprijs.

Verschillen overbruggen door onderwijs en vorming

Onderwijs en vorming zijn in onze tijd belangrijke middelen om deze verschillen te overbruggen. Enerzijds door mensen met een achterstand middels scholing, training en coaching meer kansen te bieden. Anderzijds door in vorming en onderwijs de ander te leren kennen, vooroordelen weg te nemen. Zo laten zij zien dat er verschillen mogen zijn en dat diversiteit iets positiefs kan zijn.

Onderwijs is van oudsher een belangrijk werkveld geweest voor religieuzen. Met het stichten van scholen voor kinderen hebben zij zich in de 19e en 20e eeuw ingezet om de verschillen in opleiding en kansen voor arme en rijke kinderen te verkleinen.

Genomineerden

Uit een lijst van 36 inzendingen heeft de jury zes projecten gekozen die in aanmerking kunnen komen voor de prijs. Alle hogere oversten van de religieuze instituten hebben een boekje ontvangen waarin de zes projecten worden gepresenteerd. Zij kunnen, bij voorkeur na overleg met hun medebroeders en -zusters vervolgens hun top-3 doorgeven aan de jury. Op  4 november zullen de projecten zich live presenteren aan de leden van de Algemene Vergadering en volgt een tweede stemronde.

Genomineerd zijn de volgende projecten:

  • Arnhemse Wereldvrouwen
  • Arm & Rijkspel
  • Emoena
  • Stichting Takecarebnb
  • Ontmoetingskerk Dukenburg
  • Kleurrijk Fryslân

Lees meer over de genomineerde projecten.

Delen