Zuster Holkje van de Veer in het geloofsgesprek

Holkje van der Veer bij het geloofsgesprek

Holkje van der Veer is dominicanes van Neerbosch in Nijmegen. Ze vertelt in het geloofsgesprek het verhaal over een nieuw begin van de communiteit en over de kracht van vrouwen in de katholieke kerk. Die kracht wordt zichtbaar in het synodale proces. Of in haar woorden: “Paus Franciscus heeft ons vrouwen wakker gekust”.

Een nieuw begin

“De dominicanessen van Neerbosch, hebben een rijk verleden, maar zijn zeker ook van deze tijd,” vertelt Holkje, “onze oorsprong ligt in het onderwijs en de zorg en ook in de verkondiging. De dominicaanse spiritualiteit rust op vier pilaren: gemeenschap, gebed, studie en verkondiging. De afgelopen jaren klopten een paar jonge vrouwen op onze deur, omdat ze interesse hadden in onze manier van leven. We moesten daar wel over nadenken. We waren bezig met afbouw en voltooiing. Nu is er een nieuw begin gemaakt. Hoe het verder gaat zien we wel, we hebben weer uitzicht op morgen.”

De kracht van vrouwen in de kerk

Zuster Holkje is betrokken bij het NKV, het Netwerk Katholieke Vrouwen, dat in het kader van het Synodale proces een enquête heeft georganiseerd om de stem van vrouwen in dit proces te horen. “Vrouwen zijn belangrijk voor de Kerk. Als alle vrouwen morgen dienst zouden weigeren, stort de Kerk in. Maar ze zijn vaak minder zichtbaar. De media heeft daar ook een rol in. Vrouwen zijn soms actief op eigen plekken. De Kerk is meer dan alleen de eucharistie op zondag. Als je die andere plekken ook laat zien komen vrouwen ook meer in beeld. Paus Franciscus heeft vrouwen nadrukkelijk gevraagd hier aan mee te doen. ‘Laat je horen!’ zei hij. Hij heeft ons, vrouwen wakker gekust.”

De online enquête op de website van het NKV is door 2200 vrouwen en enkele mannen beantwoord. Gevraagd is hoe zij hun positie in Kerk en samenleving ervaren. En wat hen vreugde geeft in de Kerk. Voor Holkje zelf is dat “het deel uitmaken van een gemeenschap die gedragen wordt door Gods liefde.”

De resultaten van de enquête zullen door Mgr. De Korte, referent voor Vrouw en Kerk, meegenomen worden in het verder Synodale proces. Zuster Holkje is er blij met dit hele Synodale proces. “De paus wil toe naar een andere manier van met elkaar omgaan in de Kerk. je ziet het ook aan het feit dat hij vrouwen benoemd op belangrijke posten. Het hele Synodale proces is nu al begonnen, het gaat om luisteren naar elkaar. Gods volk samen onderweg, met de bisschoppen in hun midden. Zoals op het logo van de Synode duidelijk te zien is. Het geeft mij heel veel hoop.”

Kijk het hele geloofsgesprek

Meer over het Synodale proces

 

 

Delen