KNR-voorzitter abt Bernardus Peeters in geloofsgesprek: “Gods woord is altijd nieuw”

Voorzitter abt Bernardus Peeters
KNR-Voorzitter abt Bernardus Peeters, de nieuwe generale abt van de Trappisten

“Paus Franciscus dwingt ons eigenlijk steeds opnieuw te luisteren. Luisteren naar Gods woord, luisteren naar de Schepping en luisteren naar elkaar.” Dat is wat abt Bernardus Peeters zegt in het geloofsgesprek van zondag 23 januari, de Zondag van het Woord. “We moeten blijven luisteren naar Gods woord, want dat is altijd nieuw. De omstandigheden zijn altijd anders en nieuw. Het is als een diamant waarvan steeds een ander facet oplicht.”

Psalm 40

“Het antwoorden op Zijn woord begint al bij het doopsel. Vanaf het begin wordt je door Hem gezien en geliefd. En steeds opnieuw kun je antwoord geven op Zijn woord,” aldus de abt. De trappisten van Koningshoeven bidden dagelijks de psalmen. Alle 150 psalmen komen in een cyclus van twee weken aan de beurt in het getijdengebed. Voor de abt is psalm 40 van grote betekenis. “Hier ben ik God. U wil te doen is mijn vreugde.” Deze woorden stonden dan ook centraal bij zijn 25-jarig priester jubileum dat onlangs in kleine kring werd gevierd.

Luisteren naar het Woord en naar elkaar

Volgens de abt het in deze tijd van belang dat er plekken zijn waar geluisterd wordt naar het Woord en het ook beleefd wordt. Waar mensen samenkomen zoals in religieuze gemeenschappen, maar ook in parochies om het Woord te laten klinken en uitvoering aan te geven.
Ook benadrukte hij het belang van de Synodale weg die de Kerk nu gaat. Het daarbij vooral ook om het luisteren naar elkaar. Hij lichte kort toe hoe de religieuzen dit proces vormgeven en vooral ook gaan luisteren naar elkaar.

Kijk het hele geloofsgesprek

Meer over het getijdengebed en de psalmen

Delen