Geïnspireerd door de spiritualiteit van Franciscus van Sales: “je hoeft niet in het klooster te leven”

De kaars van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales die brandt tijdens de kringbijeenkomsten
De kaars van de Oblaten van Sint Franciscus van Sales die brandt tijdens de kringbijeenkomsten

In 2022 wordt wereldwijd de 400ste sterfdag van de heilige Franciscus van Sales herdacht. Een heilige die minder bekendheid geniet dan bijvoorbeeld zijn naamgenoot uit Assisi. Toch zijn veel ordes en congregaties door hem geïnspireerd, zoals onder andere de Oblaten van Sint Franciscus van Sales. En niet alleen de Oblaten zelf zijn geraakt door zijn spiritualiteit van het dagelijks leven. In ons land maken zo’n zestig mensen deel uit van de Salesiaanse Familie. In kleine kringen komen zij met enige regelmaat samen om te spreken over de teksten van Frans van Sales en de betekenis daarvan in onze tijd. Kring Gemert is er een van.

Franciscus van Sales

Franciscus van Sales leeft van 1567 tot 1622. Hij is bisschop van Genève en woont in Annecy, een stadje in de Haute Savoie. Hij leeft in een tijd van politieke verwarring en binnen een verdeelde christelijke gemeenschap, want de reformatie is in volle gang.
Franciscus van Sales is humanist. In 1609 verschijnt zijn meest bekende werk: De Philothea. Ook in het Nederlands is het boek verschenen, onder de titel ‘Inleiding tot het devote leven’. De boodschap van dat boek luidt: ‘Om een goed christen te zijn, hoef je niet in een klooster te gaan, dat kun je ook op de plaats waar je woont, werkt en leeft.’ Een revolutionaire uitspraak voor die tijd en voor velen een echte bemoediging. Franciscus van Sales is ook een begaafd geestelijk begeleider.

In duizenden brieven is te lezen hoe hij welgemeende raadgevingen vermengt met een hartelijke vriendschap. Franciscus van Sales heeft oog voor de individuele mens. Zijn begeleiding is steeds persoonlijk en op maat. Het motto dat boven al zijn raadgevingen gezet kan worden, is de zin die hij aan Jeanne de Chantal schrijft: ‘Doe alles uit liefde, niets uit dwang.’ Die liefde is gericht op God en omvat van daaruit alle mensen.

Samen de teksten lezen en toepassen in het dagelijks leven

De leden van de kringen komen eens in de vijf of zes weken samen om teksten van Franciscus van Sales te lezen. Een van de leden zegt daarover: “Het zijn mooie teksten, maar het is lastig om het alleen te lezen. Je moet het samen doen. Dat is de wijze waarop de kringen werken. Er wordt een stuk tekst gekozen dat ieder vooraf leest. Tijdens de kringbijeenkomst bespreken we deze tekst. Het is geen analyse, maar we vertellen ieder wat deze tekst bij ons oproept, wat ons raakt en we kijken hoe dit vertaald kan worden naar onze tijd. Een van de andere kringleden noemt het altijd dat we op zo’n tekst moeten kauwen en kijken wat dat uiteindelijk brengt.”

Andere vormen van religieus leven

De kringen van de Salesiaanse Familie zijn een voorbeeld mensen die zich in hun leven laten inspireren met een heilige of stichter van een orde of congregatie. Zij voelen zich verbonden met een orde of congregatie en hun spiritualiteit, zonder dat ze zijn ingetreden en de geloften hebben afgelegd die horen bij het religieuze leven. Maar ook zij zijn geraakt door de spiritualiteit van de stichter en de orde of congregatie en geven hier vorm aan in hun eigen dagelijkse leven. Veel ordes en congregaties hebben op een of andere manier kringen van mensen om zich heen die zich met hen verbonden voelen. Hiervoor zijn verschillende vormen zoals geassocieerden, meer zelfstandige organisaties die geraakt zijn door een bepaalde spiritualiteit of gemeenschappen waar religieuzen en niet-religieuzen samenleven.

De komende tijd zullen vaker voorbeelden van deze groepen op de site plaatsen.

Lees meer over de nieuwe vormen van religieus leven

Lees het hele verhaal over de kringen van de Salesiaanse Familie

Meer over de Oblaten van Sint Franciscus

 

Delen