Gebedsestafette voor vrede in Oekraïne en slachtoffers pandemie

Kaars

Op vrijdag 25 maart sluiten de Nederlandse bisschoppen aan bij een gebedsestafette die door heel Europa gaat. Tijdens deze estafette wordt er gebeden voor vrede in Oekraïne en voor de slachtoffers van de coronapandemie. Dit initiatief van de Europese bisschoppenconferenties (CCEE) ging van start op Aswoensdag 2 maart in Albanië en wordt op 14 april afgesloten in Hongarije.

KNR roept leden op aan te sluiten

In alle Nederlandse bisdommen vindt op 25 maart een moment van gebed plaats voor de coronaslachtoffers en voor vrede in Oekraïne.
De KNR ondersteunt deze gebedsestafette en vraagt de religieuzen aan te sluiten bij het gebedsmoment in hun eigen bisdom of zelf een moment van gebed te kiezen op 25 maart.

De Europese bisschoppen vragen gebed voor Oekraïne ‘dat de oorlog tot bedaren wordt gebracht, dat wapens plaats maken voor dialoog en onderhandelingen, zodat het internationaal recht en de onafhankelijkheid en territoriale soevereiniteit van het land kunnen worden verdedigd.’

Daarnaast benadrukken de bisschoppen dat ‘de Kerk nabij is aan al degenen die nog steeds strijden tegen het coronavirus, zoals de slachtoffers en hun families, de zieken en de werkers in de gezondheidszorg, en vele vrijwilligers die zich inzetten om de nood van de naaste te verlichten.’

24 uur voor de Heer

De CCEE maakte een indeling, waarbij aan de Nederlandse bisschoppenconferentie is gevraagd om op vrijdag 25 maart mee te doen aan het Europese gebedsinitiatief. Deze datum valt deels samen met de “24 uur voor de Heer” op 25 en 26 maart. Dat wil zeggen dat op meerdere momenten op verschillende plaatsen tijdens de “24 uur voor de Heer” gebeden zal worden voor de coronaslachtoffers en voor vrede, in de nabijheid van het heilig Sacrament.

De “24 uur voor de Heer” zijn sinds 2015 elk jaar onderdeel van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. De “24 uur voor de Heer” nodigen ertoe uit het sacrament van boete en verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding. In 2015 nam paus Franciscus het initiatief op in de bul Misericordiae vultus, waarin hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. Daarna is het elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen.

 

 

Delen