Gebed gevraagd voor mgr. Smeets en mgr. Liesen

Het Bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen nodigt alle leden van religieuze instituten en sociëteiten van apostolisch leven uit het onderstaand gebed voor de zieke bisschoppen Harrie Smeets en Jan Liesen dagelijks te bidden van 17 tot en met 24 december 2022 in voorbereiding op het Kerstfeest.

Gedurende deze dagen dragen de 2500 religieuzen en leden van een sociëteit van apostolisch leven in Nederland hen in gebed.

Het is de hoop dat het gebed van velen de zieke bisschoppen zal sterken!

 

Voorbede voor bisschoppen Harrie Smeets en Jan Liesen

om dagelijks te bidden van 17 tot en met 24 december

Goede God,
U die ons liefhebt
en ons vraagt elkaar lief te hebben:
wij bidden U voor
de bisschoppen Harrie Smeets en Jan Liesen.

Bekommer U om uw dienaars,
heb medelijden en bescherm hen.

Wij vragen om genezing en innerlijke vrede.
Richt hen op door uw kracht
en troost hen met uw steun.

Sterk hen en ons allen in het geloof
dat wij geborgen zijn in uw liefde.
Blijf hen nabij en laat ons zien
– ook in ziekte en bij verdriet –
dat U uiteindelijk alles ten goede keert
en wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Zo bidden wij voor deze bisschoppen
en voor alle zieken en mensen in nood,
op voorspraak van Maria en alle heiligen.

Wij vragen het U door Hem die U hebt gezonden,
om de mensen te verlossen, de zieken te genezen
en die ons menselijk bestaan heeft willen delen,
Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.

Amen.

Tekst van het gebed om af te drukken

Delen