Frater Wilfried van der Poll herbenoemd als overste

Frater Wilfried van der Poll, overste van de Fraters van Utrecht

Frater Wilfried van der Poll is in december hernoemd als overste van het Religieus Huis Nederland van de Fraters van O.L. Vrouw van het H. Hart, beter bekend als fraters van Utrecht.  Na een consultatie van alle fraters is frater Wilfried door het Algemeen Bestuur van de congregatie in Indonesië herbenoemd voor een periode van drie jaar, tot december 2024. Frater Hans Wennekes is zijn plaatsvervanger en tevens econoom. Samen zullen zij een Algemeen Adviseur en een Financieel Adviseur zoeken en een secretaris aanstellen voor de administratieve ondersteuning.

 

Delen