Speciale groet van de paus aan de Salesianen van Don Bosco

Don Bosco

31 januari is de feestdag van de Heilige Don Bosco, stichter van de Salesianen en de Zusters van Don Bosco. Op deze dag wordt herdacht dat hij stierf op 31 januari 1888. In zijn audiëntie van 30 januari stond paus Franciscus hierbij stil: “Aan de vooravond van het feest van de heilige Giovanni Bosco wil ik graag de Salesianen en Salesiaanse vrouwen groeten, die zoveel goeds doen in de Kerk. Ik heb de mis gevolgd die in het heiligdom van Maria Hulp der Christenen (in Turijn) werd opgedragen door rector Ángel Fernández Artime, en ik heb met hem voor iedereen gebeden. We denken aan deze grote heilige, vader en leraar van de jeugd. Hij sloot zich niet op in de sacristie, hij sloot zich niet op in zijn spullen. Hij ging de straat op om jongeren te zoeken, met de creativiteit die hem kenmerkte. Gelukwensen aan alle Salesianen!”, zei Franciscus, die in zijn jeugd in Argentinië op een salesiaanse school zat.

Don Bosco

Giovanni Bosco werd geboren in 1815 als zoon van een arme boer. Hij volgde een priesteropleiding in Turijn en zette zich in die stad in voor de arme jongeren in die stad door vorming en vakopleidingen. Hij richtte diverse huizen en scholen op en ontwikkelde een eigen onderwijssysteem. Hierbij lag het accent op een goede en degelijke vorming, waarbij het geloof onlosmakelijk verbonden is met leven. Om zijn werk verder te brengen stichtte hij de Salesianen van Don Bosco en de Zusters van Don Bosco die hij al snel uitzond over de wereld. Bij zijn dood in 1888 telde de congregatie van de Salesianen bijna 1000 leden in een tiental landen.

Don Bosco noemde zijn gemeenschap naar de heilige Franciscus van Sales. De salesianen van Don Bosco zetten zich ook in onze tijd op verschillende manieren in voor jongeren: in het onderwijs, in centra voor jeugdhulp, op vlak van vrije tijd, vorming, in de derde wereld, enzovoort. Verspreid over 132 landen zijn er meer dan 15.000 salesianen actief, waarvan 140 in Vlaanderen en Nederland. Hierdoor kunnen 800.000 kinderen zich uitleven in salesiaanse jeugdwerkingen en 1,2 miljoen jongeren zich ontplooien op een Don Boscoschool.

400 jaar Franciscus van Sales

In 2022 is het 400 jaar geleden sinds het overlijden van Franciscus van Sales. Deze bisschop van Genève en Annecy werd in 1665 heilig verklaard door paus Alexander VII en wordt gezien als de grootste inspiratiebron van Don Bosco. Voor de Salesianen zal dit jaar in het teken staan van Franciscus van Sales, ook de provincie Vlaanderen-Nederland besteed hier aandacht aan. Op de website van Don Bosco vindt u informatie over het leven van Franciscus van Sales: van een uitgebreide biografie tot plaatsen in Vlaanderen en Nederland waar hij nog steeds te vinden is.

Professor Wim Collin, een van de Vlaamse Salesianen werkzaam aan de Pauselijke Salesiaanse Universiteit (UPS), heeft zich de voorbije jaren ingewerkt in het leven en de spiritualiteit van Franciscus van Sales. Dit jaar zal hij maandelijks een bijdrage schrijven over een thema waarmee hij Franciscus van Sales benadert.

Tentoonstelling in Simpelveld

Een ander initiatief is de tentoonstelling die van oktober 2022 tot januari 2023 te bezoeken zal zijn in Simpelveld (tussen Maastricht en Aken). Naast een historisch gedeelte zal er ook wat van de spiritualiteit van Franciscus van Sales te zien zijn. Er komt een luik waarin uitgewerkt wordt  hoe Don Bosco die spiritualiteit vertaalt naar een pastoraal-pedagogisch project voor de opvoeding van zijn jongens. Naast de 400ste verjaardag van het overlijden van Franciscus van Sales is er ook aandacht voor de heilige Jeanne de Chantal. Zij stichtte in Annecy samen met Franciscus de zusters Visitandinnen.

Meer over de Salesianen van Don Bosco in Nederland en Vlaanderen en over de brede beweging rond Don Bosco: www.donbosco.nl

Delen