Doek valt voor Augustijns Instituut

Augustinus afbeelding van Philippe de Champaigne
Augustinus door Philippe de Champaigne

Zaterdag 15 oktober organiseert het Augustijns Instituut (AI)voor de laatste maal een ontmoetingsdag. Dit is tevens een afscheid. Per 31 december houdt het Instituut op te bestaan.

Het Augustijns Instituut is in 1989 door de Nederlandse Provincie der Augustijnen opgericht. Het instituut had als doel de belangstelling voor en de bestudering van Augustinus’ spiritualiteit in het Nederlandse taalgebied te stimuleren. Dit doel wordt op drie manieren nagestreefd: door publicaties (met name vertalingen), studiedagen en het begeleiden van cursusdagen, bezinningsbijeenkomsten bij bijvoorbeeld parochies, opleidingen of kloosters.

Voor de oprichting van het AI waren er nog maar weinig teksten van Augustinus vertaald in het Nederlands. In de loop der jaren zijn vele preken en andere teksten van deze kerkvader vertaald en gepubliceerd. Dit gebeurde door een aantal vaste vertaalgroepen. Tijdens deze laatste ontmoetingsdag zullen de drie vaste medewerkers van het instituut iets vertellen over een voor hen aansprekende tekst van Augustinus. De dag wordt gehouden in de Domus Dela, de voormalige Augustijnenkerk in Eindhoven.

Laatste bundel: ‘Als een wachtwoord’

In maart verscheen een kleine, laatste bundel. “Na het voltooiien van het laatste grote vertaalproject, besloten we tot een klein extra projectje  om als het ware af te kicken van onze decennialange samenwerking,” schrijft Hans van Reisen, studiesecretaris van het AI hierover. Deze laatste bundel gaat over de christelijke geloofsbelijdenissen. In vier preken legt Augustinus die geschriften uit aan katholieken die zich in de Paasnacht willen laten dopen. Volgens de kerkvader zijn belijdenissen een herkenningsteken voor gelovigen onderling. Vandaar de keuze van de vertalers voor ‘wachtwoord’.

Informatie na 31 december

De domeinnaam augustijnsinstituut.nl zal vanaf januari 2023 verwijzen naar de pagina Augustijns Instituut op Lucepedia. Hier staan de biografie van Augustinus, het overzicht van de opera omnia Augustini en ook een overzicht van de collectiegeschiedenis van het instituut.  De catalogus van de Augustijnse collectie staat bij de Tilburg University
De domeinnaam augustinus.nl zal verwijzen naar de Nederlandse pagina van het AHI in Leuven. Hier staan behalve Augustinus’ biografie en zijn opera omnia ook alle Nederlandse Augustinusvertalingen vermeld.

Lees ook het interview met Hans van Reisen, studiesecretaris

Delen