Een broeder Kapucijn pakt het ‘getijdengebed’ weer op

Vanaf half juli 2022 woont er voor een paar maanden een broeder kapucijn in het Emmausklooster in Velp bij Grave. Dit is de Duitse religieuze broeder Christophorus Goedereis, die tot juni van dit jaar Provinciaal Overste was van de Duitse Kapucijnen Provincie. Sinds 2020 zijn de weinige overgebleven Nederlandse kapucijnen samengegaan met de Duitse Provincie van deze orde. Als Provinciaal Overste had broeder Christophorus ook de opdracht om vanuit de centrale kapucijnenorganisatie in Rome de mogelijkheden voor een nieuw begin van kapucijnen in Nederland te onderzoeken. Dit project staat nog steeds op de agenda en zal verder worden ontwikkeld. Broeder Christophorus wil tijdens zijn verblijf in Velp ook het ‘getijdengebed’ weer oppakken voor bezoekers en overnachters, die dat op prijs stellen, in het Emmausklooster.

Meer informatie over  over het Getijdengebed vindt u hier

Delen