Dominicanessen van de H. Familie starten eigen facebook en YouTubekanaal

Dominicanessen van Neerbosch: zusters Nadia, Catharina en Marga

De jongste zusters van de dominicanessen van de Heilige Familie (Neerbosch) zijn nu beter digitaal te volgen: ze hebben een eigen Facebookpagina én een YouTubekanaal, waar ze korte filmpjes plaatsen. Op het YouTubekanaal komen onder meer 25 wekelijkse filmpjes te staan voor beginners in het geloof.

In het eerste filmpje stellen twee van de zusters zich voor:

Zusters Marga, Catharina en Nadia wonen in Nijmegen en vormen met enkele andere zusters een nieuwe gemeenschap van de dominicanessen van de Heilige Familie. Deze gemeenschap hoort bij de congregatie die uit 31 religieuze zusters bestaat. De jonge generatie woont in een eigen huis en gaat uitzoeken hoe dominicaans kloosterleven in deze tijd vorm kan krijgen. Twee keer per jaar sturen de zusters een digitale nieuwsbrief. Aanmelden voor deze nieuwsbrief

Open kloosterdag

Het klooster van de dominicanessen is een van de deelnemende kloosters aan de Open Kloosterdag op 15 mei a.s.  Van 13.30 tot 16.00 uur openen de zusters hun deuren. Iedereen is welkom voor een bezoek aan de tuin, de kapel en voor een gesprek met de zusters. Meer informatie

Hoor je Mij?

De dominicanessen van Neerbosch zijn een van de negen gemeenschappen die meedoen aan het initiatief Hoor je Mij?  Een zaterdag in de maand organiseert een van de negen gemeenschappen van vrouwelijke religieuzen een kennismakingsmiddag. Vrouwen die zich afvragen of religieus leven misschien iets voor hen zou kunnen zijn, kunnen op zo’n dag in gesprek enkele zusters. Meer informatie

Website dominicanessen van de H. Familie 

Facebookpagina dominicanessen

 

 

 

 

 

Delen