Digitale adventsretraite jezuïeten met 20.000 deelnemers

Adventsretraite 2022 jezuïeten Het Woord is mens geworden

Ook dit jaar bieden de jezuïeten weer een digitale adventsretraite aan. Het Woord is mens geworden” is de titel van de editie van 2022. De retraite start op zondag 27 november en loopt tot 25 december. Het is de zeventiende digitale retraite van de jezuïeten. De retraite is geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj.

Digitale retraite is een begrip

Deze advent zullen er ruim 20.000 mensen uit voornamelijk Nederland en Vlaanderen deelnemen. De digitale retraites van de jezuïeten tijdens advent en de 40-dagentijd zijn inmiddels een begrip en helpt velen zich innerlijk voor te bereiden op twee belangrijke christelijke feesten: Kerst en Pasen. Zoals een deelnemer het omschreef: “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en ordende mijn innerlijk leven.”

Marc Desmet sj over de retraite

Jezuïet Marc Desmet zegt over de retraite die hij schreef: “Ik denk dat wij de menswording – dat God mens wordt, lichaam – onvoldoende honoreren. Kerst gaat om iets eenvoudigs maar ook onvatbaars: God met ons, Immanuel. Jesaja zegt: het enige teken dat u daarvan krijgt, is een kind. Wat is dat voor een teken? Wat verandert dat aan de wereld? Dat zegt mij niet alleen iets over Jezus van Nazareth, het zegt iets over iedere mens. God wil in je wonen. In je lichaam. Als jij daarmee instemt. Daar probeer ik met de retraite bij uit te komen.”

De digitale retraitanten krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.

Geleide meditaties via ZOOM

Deelnemers van de retraite worden tijdens de advent iedere zaterdag uitgenodigd om deel te nemen aan de geleide zoom-meditaties van een half uur. Die starten om 09.30 uur, onder begeleiding van Marc Desmet sj.

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.adventsretraite.org.

 

Delen