Digitaal Tijdschrift voor Verkondiging vernieuwd

Bijbel

De website www.tijdschriftvoorverkondiging.org, het digitale oecumenische ‘Tijdschrift voor Verkondiging’ (TvV) van de minderbroeders franciscanen in Vlaanderen en Nederland, is uitgebreid en vernieuwd. Vanaf nu zijn niet alleen de exegetische inleiding met preekvoorbeeld van komende zondag gemakkelijk te vinden is, maar in het archief ook oude jaargangen te raadplegen zijn.

Monnikenwerk

Gebruikersgemak staat voorop. Ds. Klaas Touwen, de redactiesecretaris van TvV, blikt terug: “Het was monnikenwerk om de oude afleveringen in te voeren, maar uiteindelijk wel de moeite waard. Voor onze lezers is een schat aan Bijbelse theologie en preeksuggesties toegankelijk gemaakt. Met zoekfuncties is puur goud op te delven.”

Brede oecumene van Vlaanderen en Nederland

Tijdschrift voor Verkondiging is een digitaal vaktijdschrift niet alleen voor priesters en predikanten, maar ook voor Bijbelkringen en liturgiewerkgroepen. De auteurs zijn afkomstig uit de brede oecumene van Vlaanderen en Nederland: onder andere dr. Sabine M.L. Van Den Eynde (KU Leuven), dr. Piet van Veldhuizen (predikant), Mgr. dr. Gerard J.N.G. de Korte (’s-Hertogenbosch) en dr. Arjan P. Knop (FPG Brussel) leveren geregeld bijdragen aan het digitale tijdschrift.

Gratis

De minderbroeders franciscanen van Nederland en Vlaanderen bieden de teksten via de website gratis aan. Het is hun missie om de Bijbel te openen voor de mensen en de kwaliteit van de preek te bevorderen. Zes keer per jaar verschijnt een aflevering online. Men kan zich via de website (eveneens gratis) inschrijven, zodat men bij elke nieuwe aflevering een bericht ontvangt.

 

Delen