Denken over geweldloosheid in tijden van oorlog

Fred van Iersel

In aanloop naar de Vredesweek kunnen we niet om de oorlog in de Oekraïne. Binnen de kerken maar ook in het maatschappelijk debat klinken verschillende geluiden. De redactie van de Missionaire Agenda sprak hierover met Fred van Iersel. Hij is emeritus hoogleraar aan de UvT, met bijzondere aandacht voor ethische vraagstukken omtrent vrede, geweldloosheid, de rol van de kerken in het vredeswerk. Hij was, onder andere, van 1997 tot en met 1999 algemeen secretaris van Pax Christi. In het interview gaat hij uitgebreid in op de rol van de oosters orthodoxe kerk in het conflict en de rol die paus Franciscus kan spelen. Wat is de positie van het Vaticaan in conflicten? Hoe denken verschillende vredesorganisaties en kopstukken over geweldloosheid en pacifisme? Een verkorte versie verscheen in het tijdschrift Missionaire Agenda.

Paus Franciscus wijst al lange tijd alle oorlogen af en spreekt regelmatig over geweldloosheid, o.a. ook in zijn encyclieken Laudato Sí en Fratelli Tutti. Van Iersel heeft hier begrip voor. Zelf geeft hij aan geen pacifist te zijn.

Lees het hele interview met Fred van Iersel

Delen