Charitas voor Charitasfonds geeft studiebeurzen voor vrouwelijke religieuzen en vrouwen uit ontwikkelingslanden

Oprichting Charitas voor Charitasfonds in Roosendaal

De Fundatie Charitas en Stichting Universiteitsfonds Tilburg hebben het Charitas voor Charitas Fonds opgericht. Dinsdag 1 februari hebben de betrokken partijen in aanwezigheid van de laatste zuster franciscanes van Charitas op feestelijke wijze de overeenkomst ondertekend in het klooster in Roosendaal. Het Charitas voor Charitas Fonds stelt studiebeurzen beschikbaar aan (religieuze) vrouwen uit opkomende en ontwikkelingslanden. Deze beurzen bieden deze studenten de kans onderwijs te volgen aan Tilburg University op het gebied van zorg & religieus leven.

Jaarlijkse donatie

De fundatie doneert de komende drie jaar jaarlijks €100.000 aan de Stichting Universiteitsfonds Tilburg. Met deze donatie maakt het Charitas voor Charitas Fonds studiebeurzen beschikbaar voor vrouwelijke religieuzen en vrouwen uit opkomende en ontwikkelingslanden. Zij krijgen zo de kans een masteropleiding aan Tilburg University te volgen op het gebied van zorg & religieus leven. De vrouwen  die een beurs ontvangen krijgen ook een programma aangeboden over  de zusters van Franciscanessen van Charitas. Hierdoor kunnen ze kennismaken met hun geschiedenis, charisma en gedachtegoed. De Fundatie Charitas hoopt dat de studentes met de kennis die zij opdoen een bijdrage kunnen leveren aan het verlichten van nood onder de kleinen en kwetsbaren van onze wereld.

Diverse masteropleidingen met raakvlakken

Er zijn meerdere masteropleidingen aangewezen met raakvlakken op het gebied van zorg en/of religieus leven. Studenten melden zich eerst aan voor een van deze masteropleidingen en doen vervolgens een aanvraag voor een studiebeurs van het Charitas voor Charitas Fonds. Vanaf september 2022 kunnen de eerste studenten gebruik maken van deze studiebeurs.

Fundatie Charitas

De Fundatie Charitas is een instelling van de Rooms-Katholieke Kerk. De Fundatie Charitas beheert het erfgoed van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Charitas te Roosendaal. Deze congregatie is een stichting uit 1834 van Moeder Theresia Saelmaekers. Het leven van de zusters van de congregatie werd vooral gekenmerkt door grote eenvoud en door een praktische benadering van de wereld die zich aan hen voordeed. Dit laatste kwam onder andere tot uitdrukking in het motto van de zusters: “eerst helpen en dan bidden”. Een ander kenmerk van de zusters was dat ze niet graag op de voorgrond traden en hun werk het liefst zoveel mogelijk onopgemerkt deden.

Financiële ondersteuning projecten

Religieuze ordes en congregaties geven vaker (langdurige) financiële ondersteuning aan projecten o.a. op het gebied van studie en onderwijs. Vaak gaat het om projecten die in hun ogen een voortzetting zijn van het werk dat zij ooit zelf deden. Meer hierover is te lezen in de brochure Delen is vermenigvuldigen. De solidariteitsfondsen van de religieuzen.

 

Website Tilburg University

 

Delen