Broeder Ambrosius Dobbelaar en zuster Clara Agneta Notermans overleden

Kaars

Deze week ontving de KNR de droevige berichten van het overlijden van een overste en een oud-overste: Broeder Ambrosius Dobbelaar en zuster Clara Agneta Notermans

Broeder Ambrosius Dobbelaar

Broeder Ambrosius Dobbelaar, overste van de Broeders van de Christelijke Scholen in Nederland is op 28 november 2021 overleden. Broeder Ambrosius, geboren in 1933, was 72 jaar lid van de congregatie. Lange tijd was hij actief als missionaris in Kameroen waar hij zich inzette voor de schooljeugd. In 2002 keerde hij terug naar Nederland.  Als overste van de Nederlandse broeders was hij zeer betrokken bij het werk van de KNR. Van 2002 tot 2010 was hij lid van de CMBR (Commissie Missionaire Beweging Religieuzen), waar zijn missionaire ervaring en kennis zeer gewaardeerd werd. Ook was hij lid van de Adviesraad Solidariteitsinzet (ASI) die adviseerde over langlopende financiële ondersteuning van de religieuzen aan diverse projecten.

De uitvaart van broeder Ambrosius is op vrijdag 3 december om 11.30 uur in Cuijk en is te volgen via een livestream: www.martinuscuijk.nl

Zuster Clara Agneta Notermans

Zuster Clara Agneta overleed op 23 november 2021. Vanaf 8 december 1954 was zij lid van de Congregatie van de Zusters van het arme Kind Jezus. Zij is zeer actief geweest in het bestuur van de Congregatie, zowel als generaal assistente en ook als Provinciaal overste van de Nederlandse provincie. Haar uitvaart vond plaats op 30 november in Simpelveld.

Bestuur en medewerkers van de KNR zijn beiden zeer erkentelijk voor hun betekenis voor het religieuze leven in Nederland en spreken hun medeleven uit naar medebroeders en -zusters en familie.

Delen