Met migranten en vluchtelingen bouwen aan de toekomst. Boodschap voor de werelddag voor migranten en vluchtelingen

Open poort Jeruzalem foto: levi-meir-clancy-unsplash
De poorten van Jeruzalem open zetten om de gaven van de vreemdelingen te ontvangen. foto: Levi Meir Clancy /unsplash

In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen refereert paus Franciscus aan een profetisch beeld van het toekomstige Jeruzalem van de profeet Jesaja. In dit Jeruzalem staan de poorten altijd wijd open zodat mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerkt viert de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen op zondag 25 september.

De paus opent zijn boodschap met een tekst uit een brief van Paulus: “Wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de stad van de toekomst” (Heb. 13, 14). Wij worden allen opgeroepen om nu al te bouwen aan deze toekomstige stad. En hoewel we nog ver daar van verwijderd lijken moeten wij de moed niet verliezen. “In het licht van hetgeen wij in de tegenspoed van de laatste tijd hebben geleerd, zijn wij geroepen onze inzet te vernieuwen voor de opbouw van een toekomst die meer beantwoordt aan Gods plan: een wereld waar allen in vrede en
waardigheid kunnen leven.”

Paus Franciscus roept op om samen met migranten en vluchtelingen te bouwen aan de toekomst en dat betekent ook: ‘…erkennen en naar waarde schatten dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de opbouw.’ De paus houdt van het beeld dat Jesaja schetst:  ‘Hierin komen de vreemdelingen niet voor als indringers en verwoesters, maar als bereidwillige werklieden die de muren herbouwen van het nieuwe Jeruzalem, het Jeruzalem dat voor alle mensen openstaat (vgl. Jes. 60, 10-11).’

Niemand uitsluiten

Bij het werken aan deze nieuwe stad, dit Rijk van God, waar “de gerechtigheid een van de fundamentele elementen is”, mogen we niemand uitsluiten. “Gods plan is wezenlijk inclusief en plaatst de
bewoners de van de existentiële periferieën in het middelpunt. Onder hen zijn veel migranten en vluchtelingen, mensen die geëvacueerd zijn, en slachtoffers van mensenhandel. De opbouw van het Rijk van God is met hen, omdat zonder hen het geen Rijk zou zijn dat God wil. ”

Vruchtbare ontmoeting

De heilige vader schrijft dat de aanwezigheid van migranten en vluchtelingen een grote uitdaging vormt, maar ook een gelegenheid biedt voor culturele en spirituele groei voor allen. ‘Dankzij hen hebben wij de mogelijkheid de wereld en de schoonheid van haar verscheidenheid beter te leren kennen. Wij kunnen rijpen in menselijkheid en samen een groter “wij” opbouwen. In wederzijdse beschikbaarheid ontstaat ruimte voor een vruchtbare ontmoeting tussen verschillende ideeën en tradities die de geest openstellen voor nieuwe perspectieven.’

Nieuwe energie voor het kerkelijk leven

Ook voor de Kerk geldt dat migranten en vluchtelingen de gemeenschap een positieve impuls kunnen geven:  ‘In dit perspectief biedt de komst van katholieke migranten en vluchtelingen nieuwe energie voor het kerkelijk leven van de gemeenschappen die hen opnemen. Zij zijn vaak brengers van een revitaliserende dynamiek en bezielers van levendige vieringen. Het delen van uitdrukkingsvormen van geloof en verschillende devoties is een bevoorrechte gelegenheid om meer ten volle de katholiciteit van het Volk van God te beleven’, zegt de paus.

Lees de hele boodschap van de paus voor de werelddag voor migranten en vluchtelingen.

Religieuzen zetten zich van oudsher al in voor migranten en vluchtelingen. Lees meer hierover

Delen