Boek over de zusters van het Arme Kind Jezus

Om de ruim 100-jarige aanwezigheid van de Zusters van het Arme Kind Jezus in Nederland te documenteren en voor de toekomst te bewaren zal in december 2022 het boek “Zusters van het arme kind Jezus. De Nederlandse provincie sinds de oprichting in 1920” verschijnen.

Allereerst wordt op hoofdlijnen de oprichting en ontwikkeling van de Nederlandse provincie van de congregatie vanaf 1920 tot nu geschilderd.

Daarna worden uitvoerig de geschiedenis en lotgevallen van de afzonderlijke vestigingen van de Nederlandse provincie in heel Nederland beschreven met bijzondere aandacht voor het apostolaat en spiritualiteit van de zusters.
Alle plaatsen in Nederland waar de zusters actief zijn geweest, komen afzonderlijk aan de orde bij wijze van spreken van Castricum tot Maastricht en van Santpoort tot op Java in Nederlands-Indië (met aandacht voor hun verblijf in de jappenkampen). Een volledige opsomming van die locaties vindt u aan de ommezijde.
De zusters zijn overal actief geweest, vooral in het onderwijs en in de zorg voor jonge kinderen. Scholen, tehuizen en internaten vormen tastbare herinneringen aan de aanwezigheid van de zusters en aan hun werken. Voor velen zal het boek ook een blijvende herinnering zijn aan de bijdrage die de zusters hebben geleverd aan hun persoonlijke leven of aan de ontwikkeling van hun gemeenschap.

Het boek is in opdracht van de Nederlandse Vestiging van de Zusters van het Arme Kind Jezus geschreven door dr. J. Hermans na een minutieuze archiefstudie. Het is met veel kleurenfoto’s geïllustreerd en omvat ruim 600 bladzijden.

Het is een luxe uitgave in vierkleurendruk, genaaid-gebonden met harde omslag.
De prijs van het boek bedraagt € 59,95. U kunt het boek afhalen bij de vestiging van de zusters in Maastricht (de Beyart, Brusselsestraat 38, Maastricht). Indien u het boek per post wilt ontvangen is een extra bedrag van € 7,50 per boek verschuldigd:

U kunt het boekbestellen door een e-mail te sturen naar zr.marie-anne@planet.nl

Delen