Bisschoppensynode over synodale Kerk in twee bijeenkomsten

De bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ zal niet één, maar twee keer samenkomen. Dat laat het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome weten in een persbericht. De eerste bijeenkomst is gepland van 4 tot 29 oktober 2023 en de tweede zal plaatsvinden in oktober 2024.

Dit komt voort uit de wens dat het thema van een synodale Kerk, vanwege haar breedte en belang, een langere periode voor onderscheiding krijgt voor de hele Kerk.

De synode is  ‘een proces waarin het hele volk van God geroepen is om samen op weg te gaan naar datgene wat de Heilige Geest het helpt te onderscheiden als de wil van de Heer voor zijn Kerk’, aldus het Secretariaat van de Bisschoppensynode

Meer informatie over de viering van de twee sessies in 2023 en 2024 volgt later. Het proces van deze bisschoppensynode begon in 2021 in de lokale Kerken, de bisdommen. Deze koppelden hierover per kerkprovincie terug aan het Secretariaat van de Bisschoppensynode. De kerkprovincies ontvangen nog een continentale tekst van het Secretariaat om per continent te bespreken. In Europa gebeurt dit in Praag (Tsjechië) van 5 tot 12 februari. De organisatie van deze continentale ontmoeting is in handen van de Raad van de Europese Bisschoppenconferenties (CCEE).

Inbreng religieuzen

Op verzoek van het Discasterie voor de Religieuzen in Rome, hebben ook de conferenties van religieuzen in diverse landen een eigen bijdrage aangeleverd. De KNR organiseerde hiertoe in het beging van dit jaar een vijftal webinars, waaraan alle religieuzen in Nederland aan deel konden nemen. Zij gingen in gesprek met elkaar over de tien thema’s die het secretariaat van de Synode had opgesteld. Op 9 juni werd het slotdocument gepresenteerd. Slotdocument en eerste reacties hierop kunt u lezen op de speciale Synode pagina.

Online presentatie 2 november

Op 2 november wordt de bijeenkomst gehouden waarin het document voor de continentale fase wordt gepresenteerd en besproken. Dit fase is de synthese van de bijdragen verzameld uit de hele wereld tijdens de diocesane fase die in augustus 2022  op het secretariaat van de synode zijn ingediend. Daaronder ook een bijdrage van de unies van mannelijke en vrouwelijke generale oversten (USG en UISG). De bijeenkomst is op het kantoor van de UISG in Rome maar ook online te volgen. Sprekers zijn: zuster Nathalie Becquart, xmcj – Ondersecretaris van de Bisschoppensynode, pater Giacomo Costa, sj – Adviseur van het Algemeen Secretariaat van de Synode en lid van de Nationale Coördinatiegroep van de Synodale Weg; zuster Nadia Coppa, asc – Voorzitter van UISG en Algemene Overste van de Aanbiddingszusters van het Bloed van Christus en zuster Dolores Lahr, csj – Lid van het bestuur van de UISG en generaal-overste van de Zusters van Sint-Jozef van Chambéry.

Aanmelden kan tot 30 oktober via de website van de UISG

 

Delen