Bidden Onderweg en Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap presenteren Bidden met de Psalmen

Bidden onderweg rond 21 psalmen

Bidden Onderweg is een project van de Vlaamse en Nederlandse jezuïeten. Het biedt dagelijkse korte podcasts met lezingen en gebedsmeditaties. Bidden onderweg komt nu in samenwerking met het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap met een nieuwe podcastserie ‘Bidden met de Psalmen.’

De podcastserie helpt je om de rijke gebedsteksten van de Psalmen diep door te laten dringen in je hart. Het gebedstraject telt 21 afleveringen van ongeveer 10 minuten. De 21 podcastmeditaties bij de nieuwe teksten van de Psalmen uit NBV21 zijn geschreven door jezuïet Nikolaas Sintobin. Vanaf het begin van het christendom worden psalmen gebeden en gezongen. Deze 150 liederen zijn van een ongekende rijkdom, verscheidenheid, subtiliteit en ruigheid tegelijk. Het hoeft niet te verwonderen dat zij tot op vandaag het kloppende hart zijn van het gebed van de christenen. Ook in dat van Ignatius van Loyola (1491-1556), een vermaard ervaringsdeskundige inzake bidden.

Inhoud podcastaflevering

Bij citaten uit 21 psalmen volgt telkens een mini-overweging en drie gebedspunten. Het zijn open vragen, er is geen ‘juist antwoord’. Het is de bedoeling die vragen als opstap te gebruiken om de psalmverzen in het eigen levensverhaal te laten weerklinken: welke gevoelens en ervaringen roepen ze op, hoe spreekt Gods Geest tot mij door deze verzen?
Voor het gebedstraject liet Nikolaas zich inspireren door de gebedsdynamiek van de Geestelijke Oefeningen, opgesteld door Ignatius van Loyola.

Verschillende thema’s

De serie is opgedeeld in vijf thema’s; Openkomen voor God, Het Kwaad, de navolging van Jezus, Jezus navolgen ook als er lijden aan te pas komt en tot slot Volheid van leven. Elke thema is weer onderverdeeld in een aantal podcast rond een psalm. Het valt aan te raden deze in chronologische volgorde te gebruiken. De podcastretraite is beschikbaar in de app en op de website van Bidden Onderweg. De tekst van deze podcastretraite wordt ook gepubliceerd in het boek ‘NBV21 Psalmen met 21 gebedsmomenten’ dat weldra verschijnt.

Ga naar de podcastretraite Bidden met Psalmen.

Nikolaas Sintobin sj licht in onderstaande video kort de bedoeling van het gebedstraject Bidden met Psalmen toe.

Delen