Bid mee voor het klimaat op 14 maart

In het weekend van 11 t/m 14 maart wordt in heel Nederland aandacht gevraagd voor de klimaatcrisis. Op zondag 14 maart wordt het weekend afgesloten met een oecumenische online gebedsviering, mede georganiseerd door de Laudato Si’ werkgroep Nederland

Vanwege de urgentie van de klimaatproblemen roepen de initiatiefnemers van het klimaatalarm op om te stemmen voor eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. Op meerdere locaties door heel Nederland (of gewoon vanuit huis) kun je je stem laten horen: voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid.
Een nieuw samenwerkingsverband van verschillende religies en milieudefensie, vraagt aandacht voor de klimaatcrisis. De Werkgroep Klimaat & Geloof bestaande onder andere uit katholieke, protestantse, joodse en islamitische religieuze organisaties doet dit vanuit een diepgevoelde bezorgdheid over de klimaatcrisis. Ook hindoes, boeddhisten en humanisten hebben zich inmiddels aangesloten.

Het Klimaatweekend begint op 12 maart met een oproep tijdens het vrijdaggebed in moskeeën, en zal het hele weekend doorgaan met religieuze vieringen, voorbeden, berichten op sociale media en klokgelui in het hele land. Ze sluiten zich zondag 14 maart aan bij het landelijke Klimaatalarm om 15:00 uur. Het weekend wordt vanaf 15:10 uur afgesloten met een live stream van een oecumenische viering van Groen Gelovig.

Online Klimaatviering 14 maart
Tijdens de viering komen verschillende mensen aan het woord, die de gevolgen van klimaatverandering rechtstreeks kennen. Onder hen zuster Melina Polo SSpS, een Filippijnse zuster die al bijna 30 jaar in ons land woont. De landelijke online gebedsbijeenkomst wordt geleid door vertegenwoordigers van Micha Nederland, A Rocha Nederland, GroeneKerken en de werkgroep Laudato Si. Zij schreven een klimaatgebed, dat tijdens deze bijeenkomst wordt gebeden.

Klimaatgebed

God,

U laat nooit los wat uw hand begon.
Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt aan.
Zoveel schepselen roeren zich weer.
Grutto’s keren terug in onze weilanden.
Hazelaars staan alweer in bloei.
Uw Geest ademt in al uw schepselen.
Elke dag maakt de schepping uw naam groot.

Heer,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid en diversiteit.
Maar wij hebben haar respectloos behandeld.
We hebben uitgebuit, vervuild, kapotgemaakt.
Het klimaat verandert, dieren sterven uit,
mensen worden het slachtoffer van andere mensen.

Vader,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel.
U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping.
U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon.

God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is.
Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,
waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.
Geef ons een hart voor alles wat leeft,
vul ons met bewogenheid en liefde.

Heer,
voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en u groot mag maken.

Amen.

Delen