Beweging van Barmhartigheid biedt politici cursus in Barmhartigheid aan

De Beweging van Barmhartigheid, schreef op 18 maart jl. een brief aan alle nieuwgekozen kamerleden. Daarin biedt zij aan te helpen bij het nadenken over het klimaatprobleem en om meer barmhartigheid in de politiek te brengen.

De Beweging van Barmhartigheid heeft op 18 maart 2021 aan alle nieuwgekozen Tweede Kamerleden een brief gestuurd met het aanbod de politici te helpen met het aanpakken van de klimaatverandering. De Beweging biedt hen aan te helpen met het opzetten van een ‘burgerdemocratie’. Een representatieve groep burgers wordt daarbij door deskundigen grondig geïnformeerd over alle dilemma’s rond de klimaatverandering. En daarna neemt die groep dan besluiten over wat er moet gebeuren. Het is dan wel zaak dat het parlement deze besluiten erg serieus neemt.
De Beweging in haar brief: “We zijn ons ervan bewust dat we op een keerpunt staan in de menselijke beschaving. Dat klinkt heftig, maar we kunnen er niet omheen. Wanneer we de klimaatverandering nu niet grondig aanpakken, zijn we onherroepelijk te laat. Ons huis staat in brand en we lijken gewoon de andere kant op te kijken, of – in het gunstigste geval – te bakkeleien over de beste blusmethode.
Tegelijkertijd proberen we ons voor te stellen hoe onze kinderen en kleinkinderen terug zullen kijken op deze tijd. Hebben we echt alles gedaan om de grote rampen te keren? Of wisten we het wel maar deden we niet genoeg?”
Volgens de Beweging van Barmhartigheid kan burgerdemocratie de daadkracht van het klimaatbeleid verbeteren en de kloof tussen burgers en politiek flink verkleinen.

Ook een ‘stoomcursus’ barmharthigheid voor Kamerleden
De ‘barmhartige burgers’ hebben nog een aanbod voor de nieuwe Kamerleden: een ‘stoomcursus barmhartigheid voor politici’. “Die stoomcursus is geen plagerijtje, maar een serieus voorstel. De politiek hee# de afgelopen jaren beslissingen genomen die later terecht het stempel ‘onbarmhartig’ kregen (bijvoorbeeld de afhandeling van de schade door de gaswinning in Groningen, de toeslagenaffaire kinderopvang, en het kinderpardon). Hoe kun je dat voorkomen? Hoe moet je dat herstellen?”
De Beweging van Barmhartigheid biedt de Kamerleden een cursus aan óf via openbare colleges óf in de beslotenheid van het fractieverband.
De Beweging vindt het aanbieden van zo’n cursus belangrijk, omdat de samenleving zich veel meer zal moeten richten op “omzien naar elkaar en naar de generaties ná ons”.
De Beweging zal de cursus ook in boekvorm gaan uitgeven (‘Barmhartigheid voor politici’).

Debatserie
De brief volgt op een debatserie die de Beweging organiseerde in aanloop naar de verkiezingen. Het ging over de grote mondiale problemen: over klimaatverandering, over de dolgedraaide economie, over de groeiende ongelijkheid en over de enorme vluchtelingenstromen. Het was een debatserie met inspirerende sprekers en honderden gemotiveerde deelnemers. Keer op keer kwam daarbij naar voren dat we ons in ‘de nieuwe wereld’ weer moeten gaan richten op het ‘omzien naar elkaar en naar de generaties na ons’.

Beweging van Barmhartigheid
De Beweging is in 1998 opgericht door de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid en wordt mede gedragen door de Zusters van Liefde van Tilburg. Sommige mensen vinden barmhartigheid een stoffig en beladen woord. De Beweging wil dicht bij de oorspronkelijke betekenis blijven die oprichters hebben meegegeven: met ons hart meeleven met de ander, vooral met hen die het moeilijk hebben en kwetsbaar zijn. De Beweging heeft haar wortels in de christelijke spiritualiteit, maar staat open voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging

Lees de hele brief

Delen