Bestuurszetel Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius naar Brazilië

Het Algemeen Kapittel van de Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van juli 2022 heeft enkele beslissingen genomen die belangrijke veranderingen inhouden. Die veranderingen zijn vooral bedoeld om de Nederlandse zusters zorgen uit handen te nemen, en de verantwoordelijkheid voor het instituut over te dragen aan Braziliaanse medezusters.

Het was het eerste Algemeen Kapittel dat niet in Nederland plaatsvond, maar in Brazilië. Besloten werd om de zetel van het Algemeen Bestuur te verplaatsen van Asten naar Palmeira dos Índios. Verder werden er Braziliaanse zusters verkozen als Algemeen Overste en als raadsleden. De Nederlandse bestuursleden, zuster Toos Knijff, zuster Blandine Delsing en de heer Ben Wanders, traden terug.

Het bestuur van het instituut bestaat nu uit:

  • Zuster Dorinha de Nascimento, Algemeen Overste
  • Zuster Lourdes Santana, plaatsvervangend Algemeen Overste
  • Zuster Nadja Maria Feitosa, bestuurslid en econome
  • Zuster Edineuza de Oliveira Araújo, bestuurslid

De communiteit in Asten is nu een religieus huis, dat geleid wordt door overste zuster Toos Knijff en plaatsvervangend overste zuster Angeline Hanegraaf. De praktische gang van zaken wordt behartigd door enkele gedelegeerden.

Delen