Bestuur zusters Franciscanessen van Dongen herkozen

Klooster Franciscanessen van Dongen

Donderdag 12 mei hielden de Franciscanessen van Dongen hun Keuze-kapittel. De zusters Agnes Langerwerf en Redempta Hesselmans zijn daarbij herkozen als algemeen overste respectievelijk bestuurslid. Met het Keuze-kapittel, onder voorzitterschap van bisschop mgr. Liesen, werden de Kapittel bijeenkomsten officieel afgesloten. Tijdens vier eerdere zittingen zijn alle belangrijke zaken intensief besproken en zijn door de congregatie toekomst gerichte keuzes gemaakt.

Proces van Voltooiing

De gemiddelde leeftijd van de franciscanessen is 87 jaar. Door overlijdens slinkt het aantal zusters gestaag. Zoals de meeste congregaties richten zij zich op het proces van Voltooiing. Daarbij worden keuzes gemaakt om op een herkenbare en waardige wijze invulling te geven aan het leven van alledag. Het gaat daarbij om ontzorgen en het waarborgen van  een positieve en spirituele laatste levensfase van de zusters. Na een levenslange intensieve inzet voor  onderwijs en zorg, in Dongen en ook in  ontwikkelingslanden, verdienen zij nu een waardevolle laatste levensfase.

Ontzorgen

Zusters Agnes en Redempta vormen de komende jaren samen het bestuur van de congregatie in Dongen. Daarbij worden zij ondersteund door algemeen secretaris Mario Knoops en een Raad van Advies bestaande uit de heren Peter Meijs, Henk Dekker en pater Michiel van Kooten. In samenwerking worden allerlei zaken aangepakt. De komende periode vragen de gebouwen en het waarborgen van de ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers veel tijd en aandacht. Met als insteek het ontzorgen van de zusters. Dit met respect voor hun geloof en leefwereld.

Delen