Antonius als inspiratiebron voor religieus leven in Oost en West

Antonius de Grote icoon

Zondag 2 mei is de Zondag voor Oosters Christendom. Dit jaar staat deze in het teken van oosters en westers monastiek leven. In aanloop naar deze dag organiseren de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de KNR een gezamenlijk webinar over Antonius als inspiratiebron voor het religieuze leven.

Antonius

Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn ouders – trok hij zich terug in de woestijn. Later voegden anderen zich bij hem. Zo lag hij aan de oorsprong van het religieus leven. Antonius werd bekend als de vader van het monastiek religieus leven. Athanasius van Alexandrië schreef kort na zijn dood een biografie over Antonius.

Op dit Webinar gaat het over de vraag of Antonius bezieling kan geven aan het religieus leven in de 21e eeuw. In Nederland heeft het religieus leven een grote bloei gekend in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. In de tweede helft van de 20e eeuw heeft er een kentering plaatsgevonden. Hoe zal het religieus leven zich in de naaste toekomst ontwikkelen? Wie geeft het bezieling?

Het Oosters christendom is sterk gevormd door het monastiek religieus leven. De monastieke tradities van de Oosterse Kerken zijn ook in ons land te vinden. Zij staan eveneens voor de uitdaging om hun gemeenschappen in onze seculiere cultuur te doen opbloeien. Voor deze gemeenschappen is het leven van Antonius een bron van inspiratie.

Daarnaast zijn er in de loop van de vorige eeuw diverse oecumenische religieuze gemeenschappen ontstaan. In de protestantse wereld werd de betekenis van het religieuze leven opnieuw ontdekt.

Programma

14.00    Opening door middagvoorzitter zr. Monica Raassen

14.10    Vincent Hunink, Het leven van Antonius

14.30    Antonius Abdalla, De blijvende betekenis van Antonius voor Kopten

15.00    Pauze

15.15    Abt Bernardus Peeters, Niets boven de liefde tot Christus stellen

15.45    p. Emmanuel Pannier, Inspiratiebronnen voor het Gemeenschapsleven

16.00    Afsluiting

Opgave en kosten

Het Webinar op 23 april wordt georganiseerd door de KNR en de KVO. Het begint om 14.00 uur. Na iedere inleiding is er gelegenheid voor vragen. Deelname is gratis, maar een bijdrage in de kosten van € 5,– wordt op prijs gesteld. U kunt deze bijdrage overmaken op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. Webinar religieus leven. U kunt zich opgeven via een email aan  secretariaat@oecumene.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de link voor deelname aan het Webinar.

Sprekers

Antonius Abdalla is sub-diaken in de Koptische Orthodoxe Kerk en actief in het jongerenwerk van de Kerk. Hij is als huisarts werkzaam in Amsterdam.

Vincent Hunink is classicus en vertaler. Hij is als universitair docent en onderzoeker werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Een uitgebreid cv en een overzicht van zijn publicaties is te vinden op zijn website www.vincenthunink.nl.

Emmanuel Pannier is als r.k. priester verbonden aan de beweging Chemin Neuf die in Nederland gevestigd is in de Paulusabdij in Oosterhout.

Dom Bernardus Peeters is abt van de Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot en voorzitter van de KNR.

Zr. Monica Raassen Cssr is lid van de Kanunnikessen van het H. Graf en vice-voorzitter van de KNR.

Delen