Bisschoppen scherpen maatregelen vieringen verder aan

Kerk op anderhalve meter, corona
Foto: Ramon Mangold

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt. Dat geldt ook voor alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Kloosters en abdijen

De KNR adviseert haar leden om deze maatregelen op te volgen en daarbij vooral te kijken naar wat voor de eigen gemeenschap verantwoord en veilig voelt.  Dat betekent dat bezoekers van buiten de gemeenschap  in ieder geval niet kunnen deelnemen aan vieringen in kloosters en abdijen na 17.00 uur.  Daarnaast zal er geen of slechts beperkt ruimte zijn bij andere vieringen. Informeer bij het desbetreffende klooster of abdij voor de mogelijkheden om overdag mee te vieren.

Reserveren en zang

Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen.

Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opengesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.

Vier Kerstmis!

De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies en ook diverse kloosters en abdijen verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden.
Op de website www.vierkerstmis.nl zijn diverse mogelijkheden te vinden om thuis Kerstmis te vieren.

QRstmis

QRstmisEen ander initiatief dat is ontstaan vanwege alle beperkingen is  ‘QRstmis’. Het is een open uitnodiging om samen plekken, verhalen en daden van licht te maken in deze donkere tweede coronawinter. Het initiatief van de Dominicus Amsterdam wordt gedragen door verschillende kerken, iedereen in het hele land kan meedoen.

Plekken van licht zijn kerken en andere gebedshuizen die op de middag van Eerste Kerstdag open zijn, om binnen te wandelen, te zitten, te zwijgen, bidden, naar muziek te luisteren, een kaars op te steken of iemand te ontmoeten.

Verhalen van licht zijn zeer korte verhalen (één of twee minuten) over ‘Kerstmis anders’: ervaringen van licht in het duister, warmte in de kou. Wie mee wil doen spreekt een verhaaltje in en stuurt die in. Je krijgt dan een QR-code die je zelf kunt rondsturen of ergens kunt aanplakken, zodat mensen die een ommetje maken het kunnen beluisteren via hun mobiele telefoon.

Daden van licht is de uitnodiging om eens te denken wie je sinds corona weinig hebt gezien, wie er in de schaduw is geraakt. Reik eens uit naar elkaar! En deel (als je wilt) iets van de ontmoeting via sociale media, met hashtag #QRstmis.

Meer informatie

Delen