24 juli Werelddag voor ouderen en grootouders

Enkele oudere Missiezusters Dienaressen van de H. Geest

Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goedheid” dat “veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de tweede Werelddag voor grootouders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zondag van juli, dit jaar op 24 juli. Deze dag werd in 2021 door paus Franciscus ingesteld om de waarde en betekenis van de ouderdom onder de aandacht te brengen. Het is een thema waar hij sinds het begin van zijn pausschap met regelmaat op terugkomt. Sinds februari staat hij er wekelijks in de woensdagcatechese bij stil.

De paus maakt zich grote zorgen over de manier waarop naar ouderen wordt gekeken en dat ‘terwijl er in de mensengeschiedenis (verhoudingsgewijs – red) nog nooit zoveel van ons zijn geweest.’ Door de wereldwijd steeds hogere levensverwachting neemt de vergrijzing sterk toe. Dat leidt er mede toe dat ouderen als een ‘last’ worden ervaren, en ouderen zichzelf ook zo kunnen gaan zien.

Revolutie van tederheid

De paus doet ook een oproep aan ouderen: “De ouderdom is geen nutteloze tijd waarin we de zeilen strijken, maar een seizoen waarin wij nog vruchten kunnen dragen: er is een nieuwe zending die ons wacht en ons uitnodigt om de blik op de toekomst te richten. … De bijzondere gevoeligheid van ons, ouderen, voor de gedachten en de genegenheden die ons menselijk maken, zou opnieuw een roeping voor zeer velen moeten worden. En het zal een teken van liefde van de ouderen jegens de jongere generaties zijn. Het is onze bijdrage aan de revolutie van tederheid,  een geestelijke en ontwapende revolutie, waarvan ik u, beminde grootouders en ouderen, uitnodig de hoofdrolspelers te worden.”

Het instrument van ouderen

Paus Franciscus: “Beminde grootouders en ouderen, wij zijn in deze wereld geroepen om bewerkers van de revolutie van de tederheid te zijn. Laten wij dat doen door steeds meer en steeds beter het kostbaarste instrument te leren gebruiken dat wij hebben en dat het best past bij onze leeftijd: het gebed. Laat ons dichters van het gebed worden: laten wij er de smaak van te pakken krijgen onze eigen woorden te zoeken, laten wij de gebeden die het Woord van God ons leert, opnieuw eigen maken. Ons vertrouwvol gebed kan veel doen. Zij kan de kreet van pijn van wie lijdt, begeleiden, en kan ertoe bijdragen de harten te veranderen.

Aandacht in parochies en gemeenschappen

“mZo vormt de Werelddag van de grootouders en de ouderen een gelegenheid om nog eens met vreugde te zeggen dat de Kerk feest wil vieren samen met hen die de Heer – zoals de Bijbel zegt – “der dagen zat heeft gemaakt”. Laten wij dit samen vieren! Ik nodig u uit om deze dag in uw parochies en gemeenschappen bekend te maken; de meest eenzame ouderen op te gaan zoeken, thuis of in de tehuizen waar zij wonen. Laten wij ervoor zorgen dat deze dag niemand zich eenzaam voelt. Een bezoeker verwachten, kan het perspectief van de dagen veranderen als wij denken niets te hebben om naar uit te zien. Uit een eerste ontmoeting kan een nieuwe vriendschap ontstaan. Het bezoeken van eenzame ouderen is een werk van barmhartigheid van onze tijd!”

 

Dit is het gebed dat de ouderen kunnen bidden tijdens de viering van deze Werelddag:

Ik dank U, Heer,
voor de zegen van een lang leven:
laat het altijd vrucht mogen dragen
voor hen die hun toevlucht tot U nemen.

Vergeef, Heer,
de berusting en ontgoocheling,
maar laat me niet in de steek
wanneer mijn kracht afneemt.

Leer me hoopvol te kijken
naar de toekomst die Gij me geeft,
naar de zending die Gij mij toevertrouwt,
en eindeloos uw lof te zingen.

Maak me tot een tedere bewerker
van uw revolutie,
om liefdevol te waken over mijn kleinkinderen
en alle kleinen die bij U beschutting zoeken.

Bescherm, Heer, paus Franciscus
en laat Uw Kerk
de wereld bevrijden van eenzaamheid.
Leid onze schreden op de weg van vrede.
Amen.

Lees de hele boodschap van de paus

Delen