12 maart gebed voor de slachtoffers van corona

Op vrijdag 12 maart sluiten de Nederlandse bisschoppen aan bij de gebedsestafette van bisschoppen die door heel Europa gaat. De KNR roept haar leden op om op deze dag ook tijdens een van de vieringen stil te staan bij alle overledenen door corona.

De estafette met gebed voor de slachtoffers van de coronapandemie startte op Aswoensdag 17 februari in Albanië en wordt op 1 april in Hongarije afgesloten. Het is een initiatief van de vergadering van Europese bisschoppenconferenties (CCEE).
De Europese bisschoppen benadrukken dat de Kerk nabij is aan al degenen die strijden tegen het coronavirus, zoals de slachtoffers en hun families, de zieken en de werkers in de gezondheidszorg, en vele vrijwilligers die zich inzetten om de nood van de naaste te verlichten. De CCEE maakte een indeling, waarbij de Nederlandse bisschoppenconferentie vrijdag 12 maart kreeg toebedeeld.

Gebedsmoment religieuzen
De Nederlandse religieuzen hebben niet een plek waar een speciale viering is, maar het Bestuur van de KNR vraagt alle kloosters om tijdens een van de vieringen van die dag ook te bidden voor iedereen die te lijden heeft van deze coronapandemie en speciaal voor de overledenen.
In september 2019 hielden de religieuzen al een herdenking voor de overleden religieuzen tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Ook werden liturgische suggesties voor een herdenking rond gestuurd aan de leden. De onderstaande voorbede is daaruit afkomstig en kan ook nu gebruikt worden:

Leggen wij onze gebeden voor aan God
voor onze dierbare en geliefde overledenen,
uit onze handen weggerukt door de dood,
overgegeven in de handen van God,
soms met strijd, soms met overgave…

Voor een thuiskomst van hen,
waar geen lijden, geen verdriet meer is.
Levend in het eeuwige licht…

Voor onszelf die achterblijven,
met een leegte in ons hart,
pijn en verdriet omdat wij geraakt zijn door dit afscheid,
gewond tot in het diepst van onze ziel.

Voor troost, in woord en gebaar,
dat we niet de moed verliezen,
en durven blijven hopen,
kracht vinden om dit verlies te leren dragen.

Voor allen die afscheid moesten nemen van dit leven,
geraakt door het coronavirus.
Voor allen die achterblijven en die moeten leren leven met dit verdriet,
Voor kracht en doorzettingsvermogen
om te blijven geloven in het goede, het schone en het rechtvaardige,
in de kracht van de liefde, die sterk is als de dood.
Amen

Momenten van gebed in de bisdommen
In alle Nederlandse bisdommen zal op 12 maart een moment van gebed plaatsvinden voor de coronaslachtoffers. In onderstaand overzicht kunt u zien wanneer en waar wordt gebeden. Kijk voor meer informatie en of het gebedsmoment via livestream te volgen is ook op de website van de verschillende bisdommen.

Bisdom Roermond: Om 07.30 uur op het Groot Seminarie Rolduc.
Bisdom Den Bosch: Om 08.30 uur in de Sint-Janskathedraal.
Bisdom Haarlem-Amsterdam: Om 09.00 uur in de St. Bavo Kathedraal.
Bisdom Breda: Om 12.00 uur in de H. Antoniuskathedraal.
Bisdom Groningen-Leeuwarden: Om 12.30 uur in de Sint-Jozefkathedraal.
Bisdom Rotterdam: Om 12.45 uur in de Eendrachtskapel Rotterdam (kerk van de HH. Laurentius en Ignatius). Na de Eucharistieviering aanbidding gedurende 24 uur.
Aartsbisdom Utrecht: Om 19.00 uur in de Sint-Catharinakathedraal. Na de H. Mis vindt aanbidding plaats.

Delen