Ambassadors of a Worldwide Brotherhood

Waarom ambassador worden?

Waarom zou je ambassador van de Worldwide Brotherhood worden? Omdat jij een onbehagen hebt over de manier waarop mensen met elkaar omgaan, over armoede en rechteloosheid, over de roofbouw op de natuur en over de onverdraagzaamheid tussen culturen, religies en bevolkingsgroepen. En omdat jij, vanuit je bijbelse inspiratie, weet dat het anders kan.

Voor die 'andere route' reiken de Fraters CMM je een kompas aan. In 2008 ging de reis naar Tomohon en Sydney. In 2011 gingen de ambassadors op weg naar Madrid. In de zomer van  2013 waren de ambassadors present tijdens de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro, Brazilië.

Aan deze wereldjongerendagen ging steeds een traject van voorbereidende weekenden vooraf. Eerst in eigen land en later ook met een internationale groep in het land waar de Wereldjongerendagen werden gehouden. Ook was er nog een evaluatieprogramma na afloop.

Dit hele traject is een leerroute voor wie religieus wil ontwaken. Verandering begint immers bij jezelf. En de ervaring leert dat contact met mensen uit andere windstreken dit soort processen vergemakkelijkt, bespoedigt en ook veel boeiender maakt.

Na de Wereld Jongerendagen in Sydney (2008), is onder de Nederlandse ambassadors de behoefte aangewakkerd om vaker bij elkaar te komen rondom de Heilige Schrift. Daarbij wilde men niet alleen de teksten lezen, maar proberen door middel van achtergrondinformatie en gebed de teksten te laten leven. Daartoe zijn de bijbelgroepen opgericht. Dit is een vereniging van groepen mensen die bijeen komen op verschillende locaties in Nederland. Samen proberen we ons te verdiepen in het geloof door middel van de Heilige Schrift.

Ook de ambassadors in andere landen hebben niet stilgezeten. Zo is in Kenia het project Poverty Free Kenya gestart en in Namibië werkten ambassadors aan projecten voor het Children's Education Center (CEC) in Usakos.

Meer weten? Kijk op onze website: www.worldwidebrotherhood.com.

Contactgegevens:

www.worldwidebrotherhood.com
Facebook
Ambassadors of a Worldwide Brotherhood
Fraters CMM (fraters van Tilburg)
Gasthuisring 54
5041 DT Tilburg

Frater Niek: worldwidebrotherhood@gmail.com


logo facebook

Worldwide Brotherhood op facebook