Overzicht jongerencentra

Diverse religieuze instiuten hebben een eigen jongerencentrum of bezinningscentrum waar ze ook activiteiten organiseren die speciaal op jongeren gericht zijn. Anderen hebben geen eigen centrum maar organiseren wel specifieke jongeren activiteiten.