Klooster op Wielen

Het Klooster op Wielen is een mobiel ‘klooster’, gerealiseerd in een omgebouwde caravan. Het is een initiatief van religieuzen van verschillende religieuze instituten met als doel jongeren op te zoeken op de plekken waar ze zijn, festivals bijvoorbeeld. Zusters en broeders zijn aanwezig bij het Klooster op wielen en gaan tijdens een festival of ander evenement waar veel jongeren zijn, in gesprek met jongeren.

Het religieuze leven roept vragen op en daagt jongeren uit om vanuit hectiek, prestatiedruk en het krampachtig streven naar een gelukkig leven, te zoeken naar rust, bezinning en acceptatie van de weerbarstigheid van dit leven, geïnspireerd door de christelijke levensbeschouwing. In de praktijk vinden er hele mooie ontmoetingen en gesprekken plaats.

Er is een stilteruimte in de caravan om tot rust te komen, er liggen gebedenboeken, er is een alternatief biechthokje en er is buiten een gesprekstafel. Ook is er een kloostertuin ontwikkeld waar jongeren korte opdrachten kunnen doen die hen laten reflecteren op het leven.

Aan het Klooster op wielen is een jongerenwerker verbonden die een laagdrempelig, wisselend aanbod voorbereidt dat aansluit bij het thema van een festival. Zie: www.kloosteropwielen.nl

Enkele reacties van jongeren:
“Fijn om op dit mooie festival met mooie, maar soms ook harde muziek, ook een plek van bezinning te hebben. Heel leuk om dat in deze creatieve kloostertuin te doen.” – Yvonne

“In de kloostertuin word ik stilgezet bij het verleden, heden en de toekomst. Erg mooi!”- Dante

“Het Klooster Op Wielen was een hele mooie ervaring. Het is mooi dat een kleine plek zoveel ruimte tot nadenken kan geven. Een fijne ervaring!” – Lotte