Zinplekken voor jongeren

Jongerencentra van de religieuzen

Verschillende Religieuze Instituten hebben eigen jongerencentra en/of organiseren activiteiten speciaal gericht op jongeren.  Je vindt hier informatie over een aantal van deze centra. In de agenda vind je een overzicht van allerlei activiteiten die de centra organiseren.

Magazine: ZINplekken voor jongeren

De KNR bracht eind 2019 een eenmalig Magazine uit over het jongerenwerk van de religieuzen. Het  laat de verscheidenheid zien in het aanbod dat vanuit kloosters en religieuzen wordt gedaan aan jongeren. Het blad is gemaakt in samenwerking met enkele redacteuren van het jongerentijdschrift Omega.

Cover ZINplekken voor jongeren

Van pizzanight tot Taizé-avonden

Diverse jonge en minder jonge redacteuren gingen op pad om activiteiten bij te wonen en doen daarvan verslag. Zij aten pizza’s bij de zusters in Den Haag en lieten zich informeren over het studentenpastoraat in Maastricht, de Westerhelling in Nijmegen, de internationale parochie in Eindhoven en Casella in Hilversum. Anderen bezochten festivals, zaten bij het ‘Klooster op Wielen’ of gingen naar Kenia. Er werd vegetarisch gekookt en gezongen voor Maria. Een broeder verdiepte zich in de aantrekkingskracht van Franciscus, een studente journalistiek in de rust en het ritme van het kloosterleven en door een ‘pionier’ werd teruggeblikt op het eerste jaar van het Jongerenklooster. En al deze ervaringen zijn samengebracht in het bijzondere magazine: ZINplekken voor jongeren.

Met deze special willen de KNR en de jongerenwerkers die actief zijn in de jongerencentra van de religieuzen een overzicht geven van wat er allemaal wordt georganiseerd voor jongeren. Het aanbod is net zo divers als de religieuzen zelf.

Bestellen

Het magazine ZINplekken voor jongeren, is verkrijgbaar bij de verschillende jongerencentra van de religieuzen en via de KNR te bestellen voor € 3,--. via communicatie@knr.nl 

Jaarthema 2018: Jongeren, hun geloof en hun roeping

In oktober 2018 werd in Rome een bisschoppensynode gehouden over het thema 'Jongeren, hun geloof en de onderscheiding van hun roeping.' De KNR sloot hierbij aan met het jaarthema van 2018. Het hele jaar door stondsn jongeren extra in de belangstelling. Alle informatie is te vinden op de speciale jaarthemapagina van dat jaar.

Er is ook een speciale facebookpagina Zinplekken voor jongeren