Zinplekken voor jongeren

Jongerencentra van de religieuzen

Verschillende Religieuze Instituten hebben eigen jongerencentra en/of organiseren activiteiten speciaal gericht op jongeren.  Een aantal van hen werkt samen in de commissie Jongerenwerk Religieuzen van de KNR. Je vind hier  informatie over deze centra. In de agenda vind je een overzicht van allerlei activiteiten die de centra organiseren.

Jaarthema: Jongeren, hun geloof en hun roeping

Dit jaar, in oktober 2018 wordt in Rome een bisschoppensynode gehouden over het thema 'Jongeren, hun geloof en de onderscheiding van hun roeping.' De KNR sluit hierbij aan met het jaarthema van 2018. Het hele jaar door staan jongeren extra in de belangstelling. Alle informatie is te vinden op de speciale jaarthemapagina.

Religieuzenprijs 2018

Elke twee jaar reikt de KNR een Religieuzenprijs uit voor een initiatief of project dat de religieuzen de moeite waard vinden. De KNR wil jongeren bemoedigen die het als hun roeping zien om, vanuit een religieuze bewogenheid en inspiratie, te werken aan een betere wereld en zich in willen zetten voor gerechtigheid, mensen in de marge of zorg voor de schepping. Daarom wil de KNR een project of initiatief belonen waarin jongeren de kans krijgen hun idealen voor een betere wereld vorm te geven of te ontdekken. 
Iedereen wordt uitgenodigd projecten te nomineren. Dit kan nog tot 1 april 2018.  Alle informatie is te vinden op de website

Er is ook een speciale facebookpagina Zinplekken voor jongeren