Driedaagse 'Keerdagen met Franciscus van Assisi' (22 t/m 25 oktober 2020)

Op 22-10-2020 in BERGEN OP ZOOM

De leidraad tijdens deze dagen wordt gevormd door de ontdekkingen van Franciscus die, op weg naar de vervulling van zijn gedroomde idealen, juist de richting naar zijn werkelijke bestemming ontdekt. We willen stilstaan bij zijn bekeringsproces, maar wel uitdrukkelijk gekoppeld aan ons eigen leven en onze eigen ervaringen.

Keerdagen
De Franciscaanse Custodie Bergen op Zoom e.o. organiseert in samenwerking met en ten huize van de Broeders van Huijbergen:
Driedaagse 'keerdagen met Franciscus van Assisi’
 
 

najaar 2020:

Donderdag 22 oktober, 15.30 uur (voor de vesperdienst)
t/m zondag 25 oktober, 14.00 uur (na het middagmaal)
 

Inhoud:

De 'Keerdagen' (denk aan omkering, inkering, bekering) zijn bedoeld als een bezinning op ons leven geïnspireerd door Franciscus van Assisi. 
De leidraad tijdens deze dagen wordt gevormd door de ontdekkingen van Franciscus die, op weg naar de vervulling van zijn gedroomde idealen, juist de richting naar zijn werkelijke bestemming ontdekt. We willen stilstaan bij zijn bekeringsproces, maar wel uitdrukkelijk gekoppeld aan ons eigen leven en onze eigen ervaringen. 
De drie dagen hebben een zodanige samenhang, dat het programma enkel in zijn totaliteit tot zijn recht kan komen. Het geheel is ingebed in de dagorde en het leefritme van de broeders. 
Keerdagen

Deelname: 

De bezinningsdagen staan open voor een ieder die belangstelling heeft voor of geraakt wordt door de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. 
Specifieke 'kennis' omtrent Franciscus en/of zijn Geschriften is  niet noodzakelijk, wel gaan we ervan uit dat u op enigerlei wijze al eens eerder in aanraking bent gekomen met de franciscaanse spiritualiteit.  
U kunt zich inschrijven voor de data in het voorjaar of het najaar van 2020. We rekenen erop dat uw inschrijving (behoudens ziekte/overmacht) ook tot daadwerkelijke deelname zal leiden.   
Er kunnen per keer maximaal 10 mensen deelnemen en inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding. Van uitstel komt nogal eens afstel, dus wees er bij belangstelling snel bij. 
 

Verwachtingen: 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich open stellen voor het door ons aangeboden pittige programma. Kom dus   s.v.p. niet bovenmatig vermoeid aan (!), zodat u actief aan het gehele programma kunt deelnemen. Van de donderdagmiddag tot en met de zondagmiddag.  
 

Benodigde literatuur:

We verzoeken u vriendelijk om zo mogelijk 'De Geschriften van Franciscus van Assisi', - Gottmer Haarlem - (ISBN 90 257 3903 2) ter beschikking én bij de hand te hebben. 
U kunt De Geschriften zelf aanschaffen, maar wellicht ook lenen van anderen. Oudere of nieuwe uitgaven: ze zijn allen bruikbaar (mocht u bij de aanschaf van het boek desondanks nog problemen ondervinden, neem dan contact met ons op). 
 

Kosten: 

De kosten die aan deze dagen verbonden zijn (inclusief overnachting, lakenpakket, maaltijden, koffie/thee en uitgebreide schriftelijke informatie), bedragen € 125,00 per persoon. 
De kosten zijn hiermee zo laag mogelijk gehouden, doch mocht de hoogte van het bedrag alsnog een belemmering voor deelname vormen, gelieve dit dan bij inschrijving te bespreken. 
 

Vormgeving: 

* De organisatie van deze dagen is in handen van de  Franciscaanse Custodie Bergen op Zoom e.o.   
* De inhoudelijke begeleiding wordt verzorgd door Br. Bram Hommel en Piet de Bruijn. 
* De catering vanuit het klooster wordt aangevuld en ondersteund door leden van de Custodie Bergen op Zoom. 
 
Voor aanvullende informatie, en inschrijving kunt U terecht bij:

Piet de Bruijn (custos) 
telefoon: 0164 - 24 84 85
06 - 27 16 62 47
e-mail: piet.debruijn@home.nl 

 
 

Terug naar de agenda Terug naar de agenda