Weekend Monastieke Ervaring voor vrouwen die een roeping overwegen

Afbeelding: website Koningsoord

Abdij Koningsoord organiseert weekend monastieke ervaring

Van 15 tot 17 september 2023 organiseren wij een weekend voor alleenstaande vrouwen die denken aan een religieuze of specifiek monastieke roeping. Het is een gelegenheid om kennis te maken met het Cisterciënzer leven en een ervaring op te doen van het evenwicht tussen gebed en werk.

Ervaring van monastiek leven tijdens een weekend

Een weekend Monastieke Ervaring is een ideale manier om een kijk te krijgen op het Cisterciënzer leven en hoe het beleefd wordt in onze abdij van Koningsoord. U maakt kennis met de gemeenschap en doet een ervaring op van het ritme van ons monastiek leven met z’n evenwicht tussen gebed, werk en contemplatie. Heb een gesprek voor begeleiding van uw roeping. Neem wat stille tijd in de abdijkerk en in de mooie natuur rond de abdij voor een biddende ontmoeting met God. U kunt ook wellicht anderen ontmoeten die over monastiek leven nadenken.

Wie kunnen eraan deelnemen?

Dit weekend is bedoeld voor alleenstaande vrouwen die onderzoeken of God hen misschien roept tot het monastieke leven. De nadruk zal liggen op hoe Gods roepstem te beluisteren in uw leven en iets te weten te komen over het Cisterciënzer leven in Koningsoord.

Een ontmoeting met enkele zusters is mogelijk en er is begeleiding en ondersteuning mogelijk bij de onderscheiding van een roeping.

Ons eerstkomende Monastiek Ervaringsweekend voor een groepje zal zijn van 15 tot 17 September 2023.

Als u belangstelling hiervoor hebt, kunt u contact opnemen per e-mail met Zr. Benedict, gastenzuster, thissen.benedict@gmail.com of telefonisch 06-17720771

Delen