Webinar Boodschappers van Vreugde

Boodscahppers van Vreugde

“Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt” (Jes. 52,7)

Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Willibrord (658-739) en zijn gezellen legden in de 8e eeuw de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte en dieptepunten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht van het Evangelie weer naar boven om aan te zetten tot verjonging en vernieuwing van de Kerk.

Vandaag staan kerken in ons land meer dan ooit voor de uitdaging om het Evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd?

Daarover gaat het Webinar Boodschappers van Vreugde dat de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen aan de vooravond van het Hoogfeest van de Heilige Willibrord en de viering van Willibrordzondag op 15 oktober 2021 organiseren.

Programma

14.00 Opening door dagvoorzitter zr. Monica Raassen, vice-voorzitter van de KNR

I Getuigen van de vreugde van het Evangelie

  • Dr. René de Reuver – scriba van de Protestantse Kerk in Nederland
  • Dr. Annemarie Hinten-Nooijen – adviseur identiteit CvB Radboud Universiteit

15.00 uur pauze

II Keuzes en vormen met het oog op de toekomst

  • Stefan Magnus O.P. – dominicaan
  • Diaken Rob van Uden – teamleider parochie H. Geest in Rijen, theoloog en dichter

Na de inleidingen is er gelegenheid voor vragen en gesprek.

Aanmelding

U kunt u voor deelname aan dit Webinar opgeven via  secretariaat@oecumene.nl.
Voor bestrijding gemaakte kosten wordt een deelnemersbijdrage van € 5,– op rekeningnummer NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van de Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. Webinar Boodschappers van Vreugde op prijs gesteld.

Delen